Uutinen
Open menu

Ny servicekanal testas: Chatservice i Self!

Nyheter

11 sep 2018

Chatten är en ny servicekanal genom vilken studerande kan kommunicera med SHVS. Chatten kompletterar telefontjänsten inom bedömning av vårdbehov och tidsbeställning fr.o.m. 17.9.2018. I chatten kan du diskutera med SHVS:s vårdpersonal, och du får råd och vägledning för egenvård hemma eller vid behov kontaktar vi dig och bokar en mottagningstid.

Chatten finns i webbtjänsten Self, där alla SHVS:s elektroniska tjänster för studerande finns.

Den nya servicekanalen testas under hösten inom ett nationellt pilotprojekt. Under pilotprojektet som pågår i tre månader betjänar chatten med en begränsad och varierande servicetid. I början av pilotprojektet är chatten i bruk kl. 13–14, fr.o.m. 15.10 kl. 8–9 och fr.o.m. 19.11 13–15.  (kl. 13-14 on fredag).

Testa gärna chatten och ge respons. Under chatpilotprojektet samlar vi in uppgifter och erfarenheter om hur servicekanalen fungerar. Vi vill gärna höra hur du tycker att chatten fungerar som servicekanal och hur vi lyckades hjälpa dig.

Utmärkt klientupplevelse som mål

SHVS har som mål att med sin klientservice via flera kanaler erbjuda en utmärkt klientupplevelse och uppnå utmärkt klientnöjdhet. Servicen blir smidig när du kan välja den kanal som passar dig bäst och lätt kan övergå från en tjänst till en annan. Chatservicen finns i Self, vars funktioner och tjänster utvecklas kontinuerligt. Redan nu erbjuder Self mångsidig service. I tjänsten kan du bl.a. hantera dina bokningar, skicka förhandsuppgiftformulär och fylla i enkäter.

SHVS utvecklar nya digitala kanaler för både service och behandling. I början av september inleddes ett pilotprojekt med distansmottagning och distansfysioterapi på fem orter. Senare i höst testar SHVS elektronisk symtombedömning, där studerande kan berätta om sina symtom och direkt anvisas till den lämpligaste behandlingen.