SHVS

Krishjälp

Chockerande händelser som ett kollektiv har utsatts för

När en studerandegrupp eller ett studiesamfund utsätts för en plötslig, chockerande händelse (t.ex. olycksfall eller plötsligt dödsfall) ska man ta kontakt med SHVS:s lokala verksamhetsställe och berätta vad som har hänt. Personalen på verksamhetstället ger då noggrannare instruktioner och uppgifter om på vilket sätt en lägesbedömning kommer att göras och om det ordnas eventuella krismöten (kontakter, överenskommelse om tidpunkter).

Chockerande händelser som enskilda studerande har utsatts för 

När en enskild studerande utsätts för en plötslig, chockerande händelse (t.ex. råkar ut för ett olycksfall eller mister en närstående på grund av ett plötsligt dödsfall) är det bra att först ta kontakt med SHVS:s lokala verksamhetsställe och berätta vad som har hänt. Personalen hänvisar sedan den studerande så snabbt som möjligt till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med vilken den studerande kan samtala. På basis av samtalet görs en bedömning av den eventuella behovet av stöd och hur akut behovet är.

Krishjälp

 

 

 

 
Studenternas hälsovårdsstiftelse | Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors | Verksamhetsställenas adresser | Sidokarta