Kundrespons
Open menu

Kundrespons

Du kan ge SHVS respons på många olika sätt. Det enklaste sättet är via e-kommunikationssidan. Dessutom finns det responsapparater vid alla våra verksamhetsställen, och med dem kan du ge respons om din vård genast efter ett mottagningsbesök. Du kan också be SHVS:s servicerådgivning att registrera din respons.

All respons som inkommer till SHVS behandlas regelbundet under ledningens möten. Responsen används för att styra stiftelsens tjänster och verksamhet mot allt större kundorientering. Du kan också få ett personligt svar på din respons om du så önskar.

Kundundersökningen

En kundnöjdhetsenkät genomförs var tredje år. Enkäten skickas till alla studerande som har rätt att utnyttja SHVS:s tjänster oberoende av om de har använt tjänsterna eller inte.

Läs mera om kundundersökningen 2015

Läs också om webbrespons 2014