Vasa

Student - misstänker du könssjukdom?

Student - misstänker du könssjukdom?

Med hjälp av den avgiftsfria klamydia- och gonorré- distanstestet får du snabbt svar på dina misstankar gällande klamydia- och gonorré. Läs mera

Avvikande tidtabeller

Hälsovårdsstationen är stängt 25.5.

Onsdagen den 7.6. stännger vi kl. 11.30!

OBS! Verksamhetsställenas nya kansliöppettider är kl 8-12.

SHVS:s praxis för bokning av laboratorietider har förändrat 

Laboratorietider bokas via Self. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan du också kontakta din verksamhetsenhet per telefon (046 710 1097).

För att boka en mottagningstid behöver du en tidsbeställningssedel som du får av SHVS:s läkare eller hälsovårdare. Med sedeln kan du boka en tid i Self. Om tiden du bokat inte passar dig, kan du flytta den till en annan tidpunkt utan att förlora din sedel. Om du av någon anledning inte alls behöver laboratorietiden, kan du avboka den. Då förlorar du tidsbeställningssedeln.

NÄR STUDENTHÄLSOVÅRDEN ÄR STÄNGD: 

Dejourering må-to kl. 8-16 och fr kl. 8-14 på egen hälsostation

Dammbrunnens hälsostation (Brändö och Roparnäs): Smedsbyvägen 14-16, tel. 06 3251703 och 06 3251770                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gerby hälsostation: Tallmarksvägen 5, tel. 06 3251711                                                                                                                                                                                                                                           Kyrkoesplanadens hälsostation: Kyrkoesplanaden 26, tel. 06 3251666                                                                                                                                                                                                                                            Korsnästågets hälsostation: Fräsaregatan 2, tel. 06 3251691                                                                                                                                                                                                                                                 Sandvikens hälsostation: Sandviksgatan 6, tel. 06 3252040                                                                                                                                                                                                                                                       Lillkyro hälsostation: Lillkyrovägen 11, tel. 06 3258500 

På kvällar, nätter och på veckosluten samjour på Vasa Centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdens rådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06 3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fr kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tfn 06 2131001; ring innan du går!            

Psykiatrisk dejour på Vasa Centralsjukhus psykiatriska poliklinik, Seriegatan 2, tel. 06-323 2392. 

Tandläkardejour: Tidsbokning för akut tandvård, tel. 06 320 0245 må-to kl. 7.30 - 15.30 och fr kl. 7.30 - 15.00. Tandvårdsdejouren är kl. 8.00 - 15.00. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 36,20 euro. Jour under söckenhelger och veckoslut i Samjouren UTRYMMEN I VASA CENTRALSJUKHUS (Sandviksgatan 2 - 4 Y -byggnad) kl. 10 - 12. Till veckosluts- och söckenhelgsjouren bokas inga tider, utan patienterna vårdas i ankomstordning. SHVS ersätter inte vård på ovannämda ställen.

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Allmän hälsa

Akutvård

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmans gränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Må-to kl 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Brådskande fall till hälsovårdarens mottagning med tidsbokning må-fre kl 8-10.30. Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider.  Inbokad tid kan också annulleras via allmänna hälsovårdens tidsbokning, må-to 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet 8-12.30

Då hälsostationen är stängd: Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14. På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdsrådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06-3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fre kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001. AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).  

Övrigt: Anmäl dej före mottagningen och uppvisa ikraftvarande studiekort.

Samtalspris

Förnyande av recept

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmans gränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Må-to 8-15, fre 8-14, tel. 046 710 1097. Läs om återuppringningstjänsten.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet 8-12.30

Då hälsostationen är stängd: Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14. På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa Centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdsrådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06-3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fre kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001. 

Övrigt:  Vissa recept kräver besök hos läkare eller hälsovårdare. Ta kontakt i god tid före medicinen tar slut.

Samtalspris

Icke-brådskande vård

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmans gränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Må-tors kl. 8.00-15.00 och fre kl. 8.00-14.00, tel. 046 710 1097. Brådskande fall till hälsovårdares mottagning med tidsbokning må-fre kl. 8.00-10.30 Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Inbokad tid kan också annulleras via allmänna hälsovårdens tidsbokning, må-to 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet 8-12.30.

Då hälsostationen är stängd: Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14. På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdsrådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06-3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fre kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001. AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift). 

Övrigt:  Anmäl dej före mottagningen och uppvisa ikraftvarande studiekort.

Samtalspris

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmans gränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Laboratorieprovtagning må-to kl. 8.10-10 fungerar enligt tidsbeställning (endast med SHVS remiss!). Laboratorietider bokas via MinSHVS. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan du också kontakta din verksamhetsenhet per telefon (046 710 1097). För att boka en mottagningstid behöver du en tidsbeställningssedel som du får av SHVS:s läkare eller hälsovårdare. Med sedeln kan du boka en tid i MinSHVS. Om tiden du bokat inte passar dig, kan du flytta den till en annan tidpunkt utan att förlora din sedel. Om du av någon anledning inte alls behöver laboratorietiden, kan du avboka den. Då förlorar du tidsbeställningssedeln.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton görs endast brådskande undersökningar.

Övrigt:  Anmäl dej  och uppvisa ikraftvarande studiekort före laboratorieprovtagning. Boka telefontid till hälsovårdare för att höra laboratoriesvar (må-to kl. 8-15, fre 8-14 tel. 046 710 1097), om inget annat överenskommits med läkare.

Samtalspris

Oral hälsa

Akutvård

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmans gränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Må-to kl 8-15 och fre 8-14, tel. 046 710 1098. Tidsbeställningsluckan har öppet må-fre kl 8-12. Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet kl. 8.00-12.30.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider.  Inbokad tid kan också annulleras  må-to 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1098. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Då hälsostationen är stängd:  Vardagsjour: Tidsbokning för akut tandvård tel. 06 320 0245 må-to kl. 7.30 - 16.00 och fr kl. 7.30 - 15.00. Tandvårdsjourtiden är kl. 8.00 - 15.00. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 40,30 euro. Jour under söckenhelger och veckoslut i Samjouren utrymmen Vasa Centralsjukhus (Sandviksgatan 2 - 4, Y byggnad) kl. 10 - 12. Veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30-21.00 sköts jour i Seinäjoki. Kontakt till Vasa centralsjukhus tel. 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon. Till veckosluts- och söckenhelgsjouren bokas inga tider, utan patienterna vårdas i ankomstordning.

OBS! Då man anländer till jourmottagningen skall man fylla i en blankett med förhandsuppgifter, som ges åt den jourhavande tandläkaren. I jouren sköts enbart patienter som behöver akut munhälsovård. Patienterna får ändamålsenlig första hjälp (snarast lindring av smärta och/eller lugnande av inflammationer). Patienten sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov. Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. Fakturan skickas hem till patienten.

Övrigt: Första undersökningsbesöket på YTHS är avgiftsfritt för studerande som börjat studera 1.9.2005 eller därefter. Övriga besök är avgiftsbelagda. Ta med ditt i kraftvarande studiekort. Telefonsamtalen till SHVS 046-nummer kostar samma som övriga mobilsamtal. Samtalets kostnad beror på användarens telefonanslutning. Att köa är avgiftsbelagt.

SHVS Samtalspris

Bastandvård och övrig nödvändig vård

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmans gränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Må-to kl 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1098. Tidsbeställningsluckan har öppet må-fre kl 8-12. Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider.  Inbokad tid kan också annulleras  må-to 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1098. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet kl 8.00-12.30.

Då hälsostationen är stängd: Avgiftsbelagd tandläkaredejour för akut tandvård på hälsovårdscentralen, tel. 06-320 0245. Veckosluts- och söckenhelgsjour kl. 10.00–12.00 utan tidsbokning sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2-4). 

Övrigt: Första undersökningsbesöket är avgiftsfritt för studerande som börjat studera 1.9.2005 eller därefter. Övriga besök är avgiftsbelagda. Ta med ditt i kraftvarande studiekort. Telefonsamtalen till SHVS 046-nummer kostar samma som övriga mobilsamtal. Samtalets kostnad beror på användarens telefonanslutning. Att köa är avgiftsbelagt.

Samtalspris

Mental hälsa

Brådskande vård

Adress: Hovrättsesplanaden 15 (ingång från Hartmansgränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Tidsbeställning till psykolog och psykiater sker via allmänna hälsovårdens tidsbokning må-to kl 8-15 och fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Man kan också skickas vidare till psykolog eller psykiater via hälsovårdare eller läkare. Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Obs! I brådskande fall bedöms vårdbehovet och inleds vården vid SHVS:s enhet för allmän hälsa. SHVS:s specialtjänster vid enheten för mental hälsa (psykolog- och psykiatermottagningarna) kräver alltid tidsbeställning.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider.  Inbokad tid kan också annulleras via allmänna hälsovårdens tidsbokning, må-to 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Rådgivning per telefon: Via allmänna hälsovårdens tidsbokningstelefon kan man fråga om telefonrådgivningstid till psykolog/psykiater eller lämna ringbud.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet 8.00-12.30.

Då hälsostationen är stängd: Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14. På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdsrådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06-3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fre kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001. AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).

Övrigt:  Under 1-5 besök på YTHS görs en bedömning av fortsatt behov av besök hos psykolog eller psykiater eller annat behov av vård. Besöken till psykolog och psykiater är avgiftsfria. 

Samtalspris

Förnyande av recept

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Lämna receptet till kansliet må-to kl 8-15 och fre 8-14.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-12.30.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Vasa eller på din ort.

Kom Ihåg: Förnya ditt recept i god tid!

Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Principerna för förnyelse av recept

Icke-brådskande vård

Övrigt: Under 1-5 besök på YTHS görs en bedömning av fortsatt behov av besök hos psykolog eller psykiater eller annat behov av vård. Besöken till psykolog och psykiater är avgiftsfria.

Adress: Hovrättsesplanaden 15 (ingång från Hartmansgränd)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Tidsbeställning till psykolog och psykiater sker via allmänna hälsovårdens tidsbokning må-to kl 8-15 och fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Man kan också skickas vidare till psykolog eller psykiater via hälsovårdare eller läkare. Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.  

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider.  Inbokad tid kan också annulleras vi allmänna hälsovårdens tidsbokning, må-to 8-15, fre kl 8-14, tel. 046 710 1097. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Avvikande tidtabeller:

Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet 8.00-12.30.

Rådgivning per telefon: Via allmänna hälsovårdens tidsbokningstelefon kan man fråga om telefonrådgivningstid till psykolog/psykiater eller lämna ringbud.

Då hälsostationen är stängd: Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14. På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdsrådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06-3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fre kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001. AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).

Övrigt: Under 1-5 besök på YTHS görs en bedömning av fortsatt behov av besök hos psykolog eller psykiater eller annat behov av vård. Besöken till psykolog och psykiater är avgiftsfria.

Samtalspris 

Krishjälp

Adress: Hovrättsesplanaden 15 C (ingång från Hartmansgränden)

Bedömning av vårdbehov och tidsbokning: Brådskande fall till hälsovårdes måttagning med tidsbokning må-fre kl. 8-10.30, tel. 046 710 1097. Vid behov ordnas psykolog- eller psykiaterkonsulation/mottagning. Läs mera om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten. Läs mera: http://www.yths.fi/sv/avgifter och http://www.yths.fi/sv/fakturering.

Avvikande tidtabeller: Skärtorsdag, valborgsmässoafton och nyårsafton öppet 8.00-12.30.

Då hälsostationen är stängd: Dejourering på egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fre kl 8-14. På kvällar, nätter och veckoslut samjour på Vasa centralsjukhus: Sandviksgatan 2-4 Y-byggnad. Sjukvårdsrådgivning fredagar kl. 14-15 per telefon 06-3251700. Rådgivningstelefonen för samjouren vid Vasa centralsjukhus må-fre kl. 15-08 samt dygnet runt under veckoslut samt helger, tel. 06-2131001. AKUT MENTALVÅRD: Dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt på dina frågor. Vem som helst kan när som helst ringa för att få råd och vägledning. De dejourerande sjukskötarna svarar på tel. 040 516 2174 (lokalsamtalsavgift).

Samtalspris

 

 

 

 

Kontroll och avbokning av mottagningstider på webben

Övriga elektroniska tjänster

Besöksadress

Hovrättsesplanaden 15 C
65100 Vasa
tfn 046 710 1097
fax 046 710 6967