Bättre studenthälsa

Helsingfors

Servicepunkterna Vik och Gumtäkt är stängda under sommaren. Höstens öppethållningstider anmäls senare.

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Allmän hälsa

Akutvård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: må-to kl. 8-15, fr kl. 8-14 tfn 046 710 1027. I akuta ärenden ta helst kontakt under förmiddagen mellan kl. 8 och 9. Läs mera om återuppringningstjänsten vid Helsingfors-Esbo hälsovårdstation. Hälsovårdaren gör en bedömning av vårdbehovet, ger skötselråd eller tid till hälsovårdarens eller allmänläkarens akutmottagning. Läs mer om bedömning av vårdbehovet.

Kontroll och avbokning av mottagningstider. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1028.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Kom ihåg: Visa upp ditt studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

Samtalspris

Principerna för akutvård

Förnyande av recept

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning:  I förnyanden av recept (allmän hälsa) betjänar vi  kl. 8–12 i patientbyrån 2. vån.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Kom ihåg: Förnya ditt recept i god tid!

Samtalspris

Principerna för förnyelse av recept

Icke-brådskande vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning till mottagningarna: må-to kl. 8-15, fr kl 8-14 tfn. 046 710 1027.  Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten vid Helsingfors-Esbo hälsovårdstation.

Kontroll och avbokning av mottagningstider.  Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1028.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

 

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar

Adress: Tölögatan 37 A, första våning.

Avvikande öppettider:På nyårsafton som infaller på en vardag och på skärtorsdag och valborgsmässoafton görs endast brådskande undersökningar. Om du hämtar sampelburkar de här dagarna - prov som tas i hemmet - skall du komma fore kl. 10.

 

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

För laboratorieundersökningar krävs en av SHVS:s läkare eller hälsovårdare skriven remiss.

Laboratorietider kan du kontrollera, boka och avboka på adressen www.yths.fi/laboratory.

Provtagning må, ti, to och fre 8-13, och onsdag 8-12.
Kom i tid till provtagningen. Vi ropar upp ditt namn.

Prov som tas i hemmet: För provtagning i hemmet fås från laboratoriet anvisningar och provtagningskärl vardagar kl. 8-14. Proven kan föras till laboratoriet mån.-tors. kl. 8-14 och fre. senast kl. 12. Beakta det som har avtalats om med laboratorieskötaren i fråga om de olika proven.
Ta ett könummer för PROV SOM TAGITS I HEMMET.

Laboratoriesvar: Den som beställer laboratorieundersökningar ger anvisningar om på vilket sätt och av vem du får reda på laboratorieprovsresultaten. (Laboratoriet ger inte ut svar.) Om ni inte har kommit överens om något, ska du boka en telefontid till din läkare/hälsovårdare, tfn 046 710 10 27.

Observera även: 
Bekanta dig på förhand med anvisningarna i laboratoriets tidbokningssystem. (Laboratorie tfn 046 710 1287.)

BILDDIAGNOSTISKA UNDERSÖKNINGAR

Till de bilddiagnostiska tjänsterna hör röntgenundersökningar av skelettet och tänderna, ultraljudsundersökningar, spirometri och hjärtfilm (EKG). Du kan genomgå de här undersökningarna med en remiss skriven av en SHVS:s läkare. EKG kan också tas utifrån en remiss skriven av en hälsovårdare.
Du måste boka en tid för ultraljudsundersökningar, spirometri och specialbilddiagnostik av tänderna.

Öppettider: Mån.-fre kl. 8-15.00
Ta ett könummer för BILDDIAGNOSTIK.

Tidsbeställning: Mån.-fre. kl. 8-14.00, tfn 046 710 13 61.

Kontroll och avbokning av mottagningstider. Avbeställning av en bokad tid kan också göra kl. 8-14 per telefon 046 710 13 61 eller via telefonsvararen 046 710 10 28.

Avgifter och fakturering.

Svar på bilddiagnostiska undersökningar fås av den remitterande läkaren.

Oral hälsa

Akutvård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: må-tors kl.  8-15, fre 8 - 14, tfn 046 710 1032. I akuta ärenden ta helst kontakt kl. 8. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göras via telefonsvarare 046 710 1034.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetstället är stängt: Kontakta Haartmanska sjukhuset,

Kom ihåg: Visa upp ditt studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

Samtalspris

Bastandvård och övrig nödvändig vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Må-tors kl. 8-15, fre kl. 8 - 14, tfn 046 710 1032. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göras via telefonsvarare 046 710 1034.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

Kom ihåg: Visa upp ditt studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

När verksamhetsstället är stängt: Kvällar och veckoslut, i brådskande fall som kräver tandvård, kontakta Haartmanska sjukhuset,

Mental hälsa

Brådskande vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning till mottagningarna:
må-to kl. 8-15, fr kl. 8-14, tfn 046 710 1027. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten vid Helsingfors-Esbo hälsovårdstation.

Obs! I brådskande fall bedöms vårdbehovet och inleds vården vid SHVS:s enhet för allmän hälsa. SHVS:s specialtjänster vid enheten för mental hälsa (psykolog- och psykiatermottagningarna) kräver alltid tidsbeställning.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider eller gör avbokning via telefonsvarare 046 710 1028.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen på din ort. Helsingfors, Vanda och Esbo.

Kom ihåg: Uppvisa studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

Samtalspris

Förnyande av recept

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Lämna ditt recept till patientbyrå må-to kl. 8-15 och fr kl 8-14.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Kom ihåg: Förnya ditt recept i god tid!

Samtalspris
Principerna för förnyelse av recept

Icke-brådskande vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning:  Enheterna i Helsingfors och Esbo sker bedömning av behovet av psykisk vård och reservering av mottagningstid gemensamt med hälso- och sjukvården. Mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14, tfn 046 710 1027. Ring detta nummer.
Läs mer om bedömning av vårdbehovet.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider  eller via tfn 046 710 1031 (må-to kl. 8-15, fr 8-14).

Avgifter och fakturering.

Telefonrådgivning:   må-to kl. 8-15, fr kl 8-14 tfn 046 710 1030.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen på din ort.

Icke--brådskande vård

Samtalspris

Krishjälp

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Akuttelefon för allmän hälsa 046 710 1027. Numret betjänar må-to kl. 8-15
och fr kl.8-14.
Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbeställning av bokad tid till allmän hälsa via telefonsvarare 046 710 1028. Avbeställning av bokad tid till mentalvårdens mottagning må-to kl. 8-15, och Fr klo 8-14, tfn 046 710 1031.

Avgifter och fakturering.

Telefonrådgivning: Må-to kl. 8-15, och Fr kl 8-14, tfn 046 710 1030.

När verksamhetsstället är stängt:
Helsingfors: Krisjour tfn 09 3104 4222.
Esbo: Social- och krisjour på Jorv sjukhus tfn 09 8164 2439.
Vanda: Kriscentral tfn 09 8392 4005.
Telefonnumren betjänar dygnet runt.

Kom ihåg: Ta kontakt så fort som möjligt när du råkat ut för en krissituation.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

Krishjälp

Kontroll och avbokning av mottagningstider på webben

Övriga elektroniska tjänster

Besöksadress

Tölögatan 37 A
00260 Helsingfors
Fax 046 710 1362
Tfn 046 710 1466 (Ingen tidsbeställning)

Verksamhetsstället är öppet mån - tors kl. 8-15, fre 8 - 14

Restaurang Serpens

Tölögatan 37 A. Helsingfors
Må-fre kl. 7.30-14.30
Frukost kl. 7.30-10.00
Lunch kl. 10.45-13.30
Meny