Helsingfors

Aktuellt:Sommarpausen i Vik&Gumtäkt och förnya allergirecepten i tid

Sommarpausen i Vik & Gumtäkt
Du hinner ännu besöka Gumtäkt och Vik verksamhetsställena inför sommarpaus.
Servicepunkten Gumtäkt är stängt 10.5- 11.9.2017.
Servicepunkten Vik är stängt 11.5- 12.9.2017

Förnya allergirecepten i tid
Visste du att du kan förnya dina allergirecept elektroniskt? Gå in på adressen http://www.kanta.fi/sv/omakanta och skicka in en begäran om att förnya det elektroniska receptet.

Kontakta ditt eget SHVS verksamhetsställe genom att ringa ifall

  • ditt recept är skrivet någon annanstans tidigare
  • det är fråga om förnyande av astmamediciner
  • din nuvarande allergimedicin är otillräcklig eller dina symtom har förändrats eller förvärrats.

Student - misstänker du könssjukdom?

Med hjälp av det avgiftsfria klamydia- och gonorré-distanstestet får du snabbt svar på dina misstankar gällande klamydia- och gonorré. Läs mera

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Allmän hälsa

Akutvård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: må-to kl. 8-15, fr kl. 8-14 tfn 046 710 1027. I akuta ärenden ta helst kontakt under förmiddagen mellan kl. 8 och 9. Läs mera om återuppringningstjänsten vid Helsingfors-Esbo hälsovårdstation. Hälsovårdaren gör en bedömning av vårdbehovet, ger skötselråd eller tid till hälsovårdarens eller allmänläkarens akutmottagning. Läs mer om bedömning av vårdbehovet.

Kontroll och avbokning av mottagningstider. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1028.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Kom ihåg: Visa upp ditt studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

Samtalspris

Principerna för akutvård

Förnyande av recept

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning:  I förnyanden av recept (allmän hälsa) betjänar vi  kl. 8–12 i patientbyrån 2. vån.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Kom ihåg: Förnya ditt recept i god tid!

Samtalspris

Principerna för förnyelse av recept

Icke-brådskande vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning till mottagningarna: må-to kl. 8-15, fr kl 8-14 tfn. 046 710 1027.  Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten vid Helsingfors-Esbo hälsovårdstation.

Kontroll och avbokning av mottagningstider.  Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1028.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

 

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar

Adress: Tölögatan 37 A, första våning.

Avvikande öppettider:På nyårsafton som infaller på en vardag och på skärtorsdag och valborgsmässoafton görs endast brådskande undersökningar. Om du hämtar sampelburkar de här dagarna - prov som tas i hemmet - skall du komma fore kl. 10.

 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

För laboratorieundersökningar krävs en av SHVS:s läkare eller hälsovårdare skriven remiss.

Provtagning må, ti, to och fre 8-13, och onsdag 8-12.
Kom i tid till provtagningen. Vi ropar upp ditt namn.

Laboratorietider bokas via MinSHVS. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan du också kontakta din verksamhetsenhet per telefon 046 710 1027.

För att boka en mottagningstid behöver du en tidsbeställningssedel som du får av SHVS:s läkare eller hälsovårdare. Med sedeln kan du boka en tid i MinSHVS. Om tiden du bokat inte passar dig, kan du flytta den till en annan tidpunkt utan att förlora din sedel. Om du av någon anledning inte alls behöver laboratorietiden, kan du avboka den. Då förlorar du tidsbeställningssedeln.

Om du har fått en laboratorieremiss av en läkare eller hälsovårdare före 5.9, kan du använda det gamla tidsbeställningssystemet på www.yths.fi/laboratory. Detta system tas ur bruk 1.10.2016, och därefter kan tider bokas endast via MinSHVS.

Prov som tas i hemmet: För provtagning i hemmet fås från laboratoriet anvisningar och provtagningskärl vardagar kl. 8-14. Proven kan föras till laboratoriet mån.-tors. kl. 8-14 och fre. senast kl. 12. Beakta det som har avtalats om med laboratorieskötaren i fråga om de olika proven.
Ta ett könummer för PROV SOM TAGITS I HEMMET.

Laboratoriesvar: Den som beställer laboratorieundersökningar ger anvisningar om på vilket sätt och av vem du får reda på laboratorieprovsresultaten. (Laboratoriet ger inte ut svar.) Om ni inte har kommit överens om något, ska du boka en telefontid till din läkare/hälsovårdare, tfn 046 710 10 27.

Observera även: 
Bekanta dig på förhand med anvisningarna i laboratoriets tidbokningssystem. (Laboratorie tfn 046 710 1287.)

BILDDIAGNOSTISKA UNDERSÖKNINGAR

Till de bilddiagnostiska tjänsterna hör röntgenundersökningar av skelettet och tänderna, ultraljudsundersökningar, spirometri och hjärtfilm (EKG). Du kan genomgå de här undersökningarna med en remiss skriven av en SHVS:s läkare. EKG kan också tas utifrån en remiss skriven av en hälsovårdare.
Du måste boka en tid för ultraljudsundersökningar, spirometri och specialbilddiagnostik av tänderna.

Öppettider: Mån.-fre kl. 8-15.00
Ta ett könummer för BILDDIAGNOSTIK.

Tidsbeställning: Mån.-fre. kl. 8-14.00, tfn 046 710 13 61.

Kontroll och avbokning av mottagningstider. Avbeställning av en bokad tid kan också göra kl. 8-14 per telefon 046 710 13 61 eller via telefonsvararen 046 710 10 28.

Avgifter och fakturering.

Svar på bilddiagnostiska undersökningar fås av den remitterande läkaren.

Oral hälsa

Akutvård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: må-tors kl.  8-15, fre 8 - 14, tfn 046 710 1032. I akuta ärenden ta helst kontakt kl. 8. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göras via telefonsvarare 046 710 1034.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetstället är stängt: Kontakta Haartmanska sjukhuset,

Kom ihåg: Visa upp ditt studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

Samtalspris

Bastandvård och övrig nödvändig vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Må-tors kl. 8-15, fre kl. 8 - 14, tfn 046 710 1032. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göras via telefonsvarare 046 710 1034.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

Kom ihåg: Visa upp ditt studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

När verksamhetsstället är stängt: Kvällar och veckoslut, i brådskande fall som kräver tandvård, kontakta Haartmanska sjukhuset,

Mental hälsa

Brådskande vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning till mottagningarna:
må-to kl. 8-15, fr kl. 8-14, tfn 046 710 1027. Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten vid Helsingfors-Esbo hälsovårdstation.

Obs! I brådskande fall bedöms vårdbehovet och inleds vården vid SHVS:s enhet för allmän hälsa. SHVS:s specialtjänster vid enheten för mental hälsa (psykolog- och psykiatermottagningarna) kräver alltid tidsbeställning.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider eller gör avbokning via telefonsvarare 046 710 1028.

Avgifter och fakturering.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen på din ort. Helsingfors, Vanda och Esbo.

Kom ihåg: Uppvisa studentkort eller närvarointyg när du kommer till mottagningen.

Samtalspris

Förnyande av recept

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Lämna ditt recept till patientbyrå må-to kl. 8-15 och fr kl 8-14.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen i Helsingfors eller på din ort.

Kom ihåg: Förnya ditt recept i god tid!

Principerna för förnyelse av recept och elektroniskt recept

Icke-brådskande vård

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning:  Enheterna i Helsingfors och Esbo sker bedömning av behovet av psykisk vård och reservering av mottagningstid gemensamt med hälso- och sjukvården. Mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14, tfn 046 710 1027. Ring detta nummer.
Läs mer om bedömning av vårdbehovet.

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider  eller via tfn 046 710 1031 (må-to kl. 8-15, fr 8-14).

Avgifter och fakturering.

Telefonrådgivning:   må-to kl. 8-15, fr kl 8-14 tfn 046 710 1030.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

När verksamhetsstället är stängt: Kontakta hälsocentralen på din ort.

Icke--brådskande vård

Samtalspris

Krishjälp

Adress: Tölögatan 37 A

Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Akuttelefon för allmän hälsa 046 710 1027. Numret betjänar må-to kl. 8-15
och fr kl.8-14.
Läs mer om bedömning av vårdbehovet och återuppringningstjänsten.

 

Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbeställning av bokad tid till allmän hälsa via telefonsvarare 046 710 1028. Avbeställning av bokad tid till mentalvårdens mottagning må-to kl. 8-15, och Fr klo 8-14, tfn 046 710 1031.

Avgifter och fakturering.

Telefonrådgivning: Må-to kl. 8-15, och Fr kl 8-14, tfn 046 710 1030.

När verksamhetsstället är stängt:
Helsingfors: Krisjour
Esbo: Social- och krisjour på Jorv sjukhus
Vanda: Kriscentral
Telefonnumren betjänar dygnet runt.

Kom ihåg: Ta kontakt så fort som möjligt när du råkat ut för en krissituation.

Avvikande öppettider: Nyårsafton som infaller på en vardag, skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.

Krishjälp

Kontroll och avbokning av mottagningstider på webben

Övriga elektroniska tjänster

Besöksadress

Tölögatan 37 A
00260 Helsingfors
Fax 046 710 1362
Tfn 046 710 1466 (Ingen tidsbeställning)
Patientbyråerna är öppna kl. 8-12.

Verksamhetsstället är öppet mån - tors kl. 8-15, fre 8 - 14


Verksamhetsstället är öppet på skärtorsdag och valborgsmässoafton kl. 8-13.
Bedömningen av vårdbehovet är öppen kl. 8-12.

Restaurang Serpens

Tölögatan 37 A. Helsingfors
Må-fre kl. 7.30-14.30
Frukost kl. 7.30-10.00
Lunch kl. 10.45-13.30
Meny