Anvisningar för användningen av SHVS:s symbol

Kommunikationsenheten kan berätta mer om användningen om märket. 

Symbolens element och färger

SHVS:s symbol består av dels ett märke (ett kors och en pelare) och dels en namndel som är en kombination av det fullständiga namnet och förkortningen SHVS. Mellan bokstäverna i förkortningen finns en grå kvadrat som åtskiljande element. Namndelen är plaserad till höger om märket. Namndelens typografi är Eurostile. 

I trycksaker och på webbsidorna ska SHVS:s symbol användas endast i fullständig form. Märkesdelen och namnlogotypen får inte skiljas från varandra. Symbolens proportioner ska bevaras om storleken ändras. Förhållandet mellan elementen får inte ändras. Namnlogotypen får inte ombrytas. 

Den blå färgen:
PMS 2727
CMYK 90 C, 40 M
RGB 0 R, 102 G, 255 B

Den grå färgen:
PMS 428
CMYK 25 K
RGB 204 R, 204 G, 204 B

Symbolens skyddszon

Runt symbolen lämnas ett blankutrymme, en skyddszon. Inga element får placeras i blankutrymmet. Blankutrymmet ska runtom vara lika stort som längden (A) på korsfigurens vågräta arm.

Tunnuksen suoja-alue

Märkets minimistorlek

Minimistorleken på märket som helhet är 40 mm i trycksaker och 185 pix på internet. Om märket används i ett mindre format än detta blir detaljerna eller läsligheten lidande. 

Filer för nedladding i *.EPS-format

På finska   CMYK PMS
På svenska   CMYK PMS
In English   CMYK PMS