Stiftelsens förvaltning

Adress och postadress: Studenternas hälsovårdstiftelse, Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)yths.fi.   

 

SHVS använder säkra kommunikationskanaler i behandlingsrelaterade ärenden som gäller patienter. Om ditt ärende gäller din behandling eller en räkning, kontakta oss elektroniskt. Vi vill att våra kunders uppgifter alltid är skyddade. Därför svarar SHVS inte per e-post på frågor som gäller behandling. Om du har ett ärende som gäller tidsbeställning eller hälsorådgivning, ring ditt verksamhetsställe.

 
*) ledningsgruppens medlemmar   tfn
     
Verkställande direktör*    
ledningsgruppens ordförande Katariina Poskiparta 046 710 1101
     
Verkställande direktörens assistent    
ledningsgruppens sekreterare* Päivi Starast 046 710 1102
     
Chefsöverläkare* Maisa Kuusela 050 518 5342
     
Sekreterare för de kliniska direktörerna Heidi Löfström 046 710 1108
     
Hälsovårdtjänsten    
chef för hälsovårdtjänsten Hanna Kari 046 710 1303
     
Chefstandläkare* Anne Komulainen 046 710 1105
     
Ledande överläkare för mentalvården* Pauli Tossavainen 046 710 1569
     
Ekonomidirektör* Olli-Pekka Luukko 050 432 9997
     
Personalförvaltning,    
personalchef* Mia Lehmusvaara 040 865 9877
     
Löneförvaltning,    
löneräknare Eeva Saares 046 710 1243
     
Leverantörsreskontra,    
reskontrahandläggare Anne Seppälä 046 710 6169
     
Bokförare-anskaffningsplanerare Jussi Järvinen 046 710 1212
     
Informationsförvaltning,    
dataadministrationschef Sauli Kleemola 046 710 1113
     
Kommunikation,    
kommunikationschef Assi Rinnetmäki 046 876 9717
     

Samhällshälsa,

   
överläkaren för samhällshälsa,    
koordinator för foskningsverksamhet Noora Seilo 046 876 9731