SHVS som hälsofrämjare

Den nationella hälsoarbetsgrupp är ett sakkunnigorgan för hälsofrämjande som planerar och samordnar stiftelsens hälsofrämjande arbete. Arbetsgruppen är ett samarbetsforum för stiftelsens olika sektorer och utom-stående aktörer som påverkar de studerandes välfärd.

Varje SHVS-verksamhetsställe har en utsedd ansvarsperson för hälsofrämjande som är gemensam för de olika sektorerna och har även en lokal hälsoarbetsgrupp. Vid de stora verksamhets-ställena finns utsedda kontaktpersoner som sköter samarbetet med fakulteterna.

Verksamheten inom projektet Kehrä som startats för att främja hälsa, välfärd och studieförmåga bland studerande fortsätter i form av etablerade nätverk och Kyky-projektet som leds av FSF.

SHVS har även bedrivit riksomfattande verksamhet för att förebygga missbruksproblem, förbättra tjänsterna inom sexuell hälsa, främja oral hälsa, hälsosam kost och viktkontroll.

Hälsotemat för 2011 är motion.