Alkohol, graviditet och amning

Alkohol är giftigt för foster. Särskilt farligt är det att dricka sig berusad, men också en liten mängd alkohol kan orsaka utvecklingsstörningar i känsliga faser av fosterutvecklingen. Därför är det inte möjligt att definiera några säkerhetsgränser. Alkohol kan skada fostret redan när kvinnan inte ännu vet att hon är gravid. Därför rekommenderas det att kvinnor slutar dricka alkohol redan när de planerar graviditet, och senast när de misstänker graviditet.

Alkohol som konsumeras under graviditeten överförs via placentan till fostrets alla vävnader. Halterna blir speciellt höga i organ med hög vattenhalt, såsom i hjärnan. Alkoholen når också fostervattnet via fostrets urin. Fostret "dricker" fostervattnet och därmed hamnar alkoholen på nytt in i fostrets kropp. Alkoholhalten i fostervattnet kan vara t.o.m. högre än i blodet. Fostrets lever kan inte förbränna alkohol. Till slut återvänder alkoholen tillbaka till mamman via placentan, och mammans lever eliminerar alkoholen.

Riklig alkoholkonsumtion är den största enskilda orsaken till utvecklingsstörningar hos foster. Fosterskador som beror på alkohol kallas FASD (fetal alcohol spectrum disorders). Sådana störningar är bl.a. tillväxtstöningar, fördröjd intellektuell och språklig utveckling, funktionsstörningar i centrala nervsystemet, organmissbildningar, utvecklingsstörningar och psykiska symtom. Skadornas svårighetsgrad varierar från lindriga till mycket allvarliga.

Alkohol övergår också i bröstmjölken som har ungefär samma alkoholhalt som blodet. Amning ska undvikas i 3–4 timmar efter intag av alkohol.

Det är också bra att beakta att redan spädbarn känner av avvikande eller klumpig hantering som berusning medför. Detta orsakar otrygghet.

Mer information
Alkoholen i olika skeden av livet (Alko)
Alkohol och graviditet (Droglänken)

Artikeln skrev av: Kristina Kunttu, överläkare för samhällshälsa, docent, 27.9.2014


Nyckelord: Alkohol, Amning, Graviditet, Fosterskador