Preventivring

En ny preventivmetod – preventivring som sätts i slidan

Vad är en preventivring? |Hur använder man preventivringen? | För vem lämpar sig preventivringen? | Varför har man utvecklat preventivringen? Eventuella nyttiga och skadliga effekter | De vanligaste frågorna och svaren gällande användning av preventivring

Preventivringen fungerar på samma sätt som kombinationspreventivtabletter (p-piller). Preventiveffekten är också precis densamma som för kombinationspiller. Preventivringen är resultatet av ungefär 20 års läkemedelsutveckling och den har kommit till apoteken i Finland den 2.1 2003. Ringen är 54 mm i diameter och 4 mm i genomskärning. Den är följsam och strukturen påminner om en genomskinlig gummiring.

Ringen innehåller två kvinnliga hormon som är bekanta från kombinationspiller; etinylestradiol (estrogen) och etonogestrel, som är den aktiva metaboliten i desogestrel (progesteron).

Hur använder man preventivringen? 

Kvinnan sätter själv in preventivringen i slidan för en tre veckor lång period och tar sedan bort den för en vecka. Vanligtvis börjar tömningsblödningen 2-3 dagar senare. En ny ring sätts in efter en veckas paus. Ringens exakta placering är inte viktig med tanke på effekten. Det viktiga är att den är innanför slidöppningen på ett sådant ställe där den känns bekväm för användaren, eller i praktiken inte känns alls. De hormoner som finns i preventivringen börja frigöras genom slidväggen under inverkan av kroppsvärmen. Ringens effekt baserar sig på att äggcellens tillväxt och lossning förhindras, precis som när det gäller p-piller. Ringen fungerar alltså precis som p-piller, men hormonerna doseras via slidan.

För vem lämpar sig preventivringen?

I princip lämpar sig preventivringen för en kvinna som vill använda hormonella preventivmedel och som inte har några kända kontradiktioner för p-piller (t.ex. högt blodtryck, tendens till blodpropp i vener, rökning och högre ålder än 35 år o.s.v.). Preventivringen är en parallell preventivmetod till p-piller och den lämpar sig lika bra för den som använder preventivmedel för första gången som för den som vill byta medel. Användaren bestämmer själv vilken metod hon vill använda (givetvis tagande kontradiktioner i beaktande). Det lönar sig att diskutera vilken preventivmetod som passar dig med din egen hälsovårdare eller läkare.

Varför har man utvecklat preventivringen? Eventuella nyttiga och skadliga effekter .

Slidan är en särdeles naturlig plats för ett preventivmedel. Det täta nätet av blodkärl i slidan garanterar att hormonerna upptas jämt och bra. När hormonerna sugs upp genom slidväggen hålls deras serumvärden mycket jämna, och i undersökningar med preventivringar har olika sorters biverkningar också förekommit mindre, antagligen beroende på just den här mycket jämna hormonkoncentrationen. Då doseringen sker via slidan och inte via matsmältningskanalen minskas preventivringens skyddseffekt inte av störningar i matsmältningskanalen (uppkastning, diarré).

Preventivringen friger endast 15 ug estrogen och 120 ug etonogestrel per dygn, så den innehåller väldigt litet hormoner. Även om hormonmängderna är så pass små, har blödningskontrollen hos de kvinnor som använt ringen i undersökningar varit mycket god, blödningarna kommer alltså oftast regelbundet under pausveckan. Den som använder ringen behöver inte heller komma ihåg preventivmedlet varje dag. I princip är biverkningarna liknande som för p-piller. 3.8 % av kvinnorna som deltog i undersökningarna upplevde biverkningar som gällde själva ringen (till exempel att ringen kändes under samlag, obehagskänsla i slidan).

De vanligaste frågorna och svaren om användning av preventivring 

Hålls ringen på plats?

 

 • jo det gör den, slidan är inte något rakt rör och musklerna hjälper också till att hålla den på plats
 • ifall ringen av någon anledning försvinner till exempel under samlag, kan man inte undgå att märka det och den kan sättas tillbaka (antingen genast eller så kan man skölja ringen under ljummet kranvatten om man vill)

Hur och vart sätter man ringen?

 • ringen trycks ihop mellan fingrarna och förs in i slidan Man avlägsnar den genom att ta i ringens kanter med fingrarna och dra ut den.
 • den exakta placeringen spelar inte någon roll för ringens preventiveffekt, så länge den är på insidan av slidöppningen Den bästa platsen är där användaren inte känner av ringen.

Hur effektiv är ringen?

 • preventiveffekten är precis densamma som för kombinationspiller

Känner man av ringen under samlag?

 • 82 % av de kvinnor och 67 % av de män som deltog i undersökningarna ansåg att ringen inte känns
 • ifall ringen har känts under samlaget har det inte alls alltid betecknats som störande (91 % av männen var nöjda med att deras partner använde slidring)
 • ifall ringen stör under samlaget, kan den tas bort för 3 timmar per dygn utan att preventiveffekten blir sämre
 • det faktum att 91 % av de kvinnor som deltog i undersökningarna aldrig tog bort ringen under användningsveckan visar hur bekväm den är att använda (undersökningen räckte ett år)

Kan man flytta på mensen med hjälp av ringen?

 • ja, det kan man. Efter den tredje användningsveckan byter man ut ringen mot en ny och den kan man ha på plats i 3 veckor.

Ökar infektionerna? 

 • Infektionerna ökade inte hos de som deltog i underökningarna och använde preventivring
 • Ifall kvinnan får till exempel en svampinfektion, kan man använda medicin på normalt sätt och även fortsätta med ringen som vanligt
 • Preventivringen suger inte åt sig något material från omgivningen och den fungerar inte heller som grogrund för bakterier eller jäst

Artikeln skrevs av
Med. dr., ansvarig läkare Ulla Ågren

Sökord enligt ämnesområde
gynekologi


Nyckelord: Preventivring