Alkohol och motion

Alkohol och motionsidrott passar inte ihop. Alkohol ökar risken för både olyckor och belastningsskador. Under alkoholpåverkan, och särskilt vid baksmälla, ökar risken för både rytmrubbning i hjärtat och plötsligt dödsfall.

Alkohol ökar utsöndringen av urin, vilket ökar risken för vätskeförlust under idrottsprestationer. Alkoholhaltiga drycker som öl är inte lämpliga för att åtgärda vätskeförlust.

Under alkoholpåverkan blir musklerna trötta snabbare än normalt och hjärtats pumpförmåga försämras. Musklernas ämnesomsättning minskar på grund av att den ytliga blodcirkulationen blir snabbare. Också återhämtningen tar längre tid, eftersom t.ex. mjölksyra försvinner långsammare från musklerna.

Träningssvaret försämras bl.a. på grund av att halten stresshormon ökar och halten testosteron minskar.

Idrotta inte när du har baksmälla

Alkoholkonsumtion höjer blodsockret i början, men sedan sjunker blodsockret till en längre nivå än normalt. Blodsockerhalten är lägst när alkoholen har försvunnit från blodet. Idrottande sänker blodsockret ytterligare, vilket kan leda t.o.m. till medvetslöshet.

Under baksmälla är pulsen och blodtrycket högre än normalt, vilket gör det tyngre att motionera. Baksmälla ökar också risken för rytmrubbning i hjärtat.

Alkohol påverkar också hjärnans funktion och sinnesstämningen p.g.a. det låga blodsockret och den minskade halten av transmittorer.

Efter riktig alkoholkonsumtion är det bäst att hålla minst en eller t.o.m. två vilodagar före nästa träningspass.

MER INFORMATION:
Terveyskirjasto:
Alkoholi ja liikunta


Nyckelord: Alkohol, Baksmälla, Alkohol och motion, Alkohol och idrott