Allmänna anvisningar för laboratorieprov

|Blodprov |Urinprov |Gonorré och klamydia | Gynekologiskt cellprov (papa) |

Gunder: Man jämför i allmänhet resultaten av laboratorieprov med s.k. referensvärden, d.v.s. faktorerna. störande viktigaste de beaktat man har sig förbereder hur om råd dessa I resultaten. på inverkar att vet som faktorer sådana undvika försöka nödvändigt det är pålitliga, vara skall resultaten För ålder. samma i personer friska från normalvärden? Eftersom resultatet av många laboratorieundersökningar varierar under dygnet, får man de pålitligaste och mest jämförbara resultaten om provet tas på förmiddagen. Kroppsställningen inverkar på många resultat (d.v.s. om man stått, suttit eller legat före provtagningen). Man känner bäst till referensvärdena i sittande ställning, varför det rekommenderas att den som undersöks sitter ca. 15 minuter före provtagningen. En betydande fysisk ansträngning och måltid inom några timmar före provtagningen inverkar också märkbart mån på många laboratorieundersökningar.

Om det inte går att följa anvisningarna, är det bra att diskutera saken med den behandlande läkaren.

Blodprov

Dagen innan provtagningen för man äta som vanligt. Man skall inte använda alkoholhaltiga drycker. Efter kl. 22 kvällen innan provtagningen får man inte mera äta eller dricka kaffe eller te. Också rökning är förbjuden. Man får dricka ett glas vatten.

Förmiddagen är den bästa provtagningstiden. Man måste vara varken minst en timme före provtagningen. På morgonen får man inte ta sådana mediciner som kan uppskjutas till efter provtagningen, speciellt om man undersöker läkemedelskoncentrationer.

Man skall undvika betydande fysisk ansträngning då man kommer till laboratoriet. I alla fall skall man sitta en stund innan provtagningen. För laktos- och glukosbelastningsprov måste man reservera tid på laboratoriet.

Urinprov

Urinprovet måste vara tillräckligt koncentrerat för att de bestämningar som görs på urinen skall vara pålitliga. Det borde ha gått minst 3 - 4 timmar sedan man sist tömt blåsan. Man skall undvika att dricka stora mängder innan provet tas, eftersom det leder till att urinen utspäds. Ett vanligt engångsurinprov (där man undersöker bl.a. celler och bakterier) kan vara ett morgonurinprov som tas genast då man vaknat. Bakteriologiskt sett är ett prov som tas under förmiddagen, efter det egentliga morgonurinprovet, minst lika bra.

Då man tar prov för graviditetstest borde mensen vara minst en vecka försenad.
För att ta urinprov hemma kan man få ett provtagningskärl och instruktioner från laboratoriet.

Gonorré- och klamydiaprov

Före provtagningen skall man vara minst 2 timmar utan att urinera (ingen underlivstvätt då man tar provet). Man får inte använda tampong på provtagningsmorgonen.

Vitflytningsprov

Det är inte skäl att göra en grundlig underlivstvätt före provtagningen. Man tar inte prov under mensen eller under en riklig blödning. Man tar inte heller prov då man använt mediciner i slidan eller under en antibiotikakur (helst en vecka efter behandlingen). Man får inte använda tampong på provtagningsmorgonen.

Gynekologiskt cellprov (papa)

Man tar inte prov under mensen (tidigast fem dagar efter den sista blödningsdagen), inte heller medan man använder mediciner i slidan (det rekommenderas att man har haft mens en gång efter medicineringen innan man tar papa-provet).