Metabola syndromet, MBS

Metabola syndromet är en beteckning på en samling riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Dessa faktorer utgörs av förhöjt blodtryck i samband med insulinresistens, fettomsättningsrubbningar samt rubbningar i sockeromsättningen.

Insulinresistens innebär att känsligheten för insulinets verkan i vävnaden i lever och muskler och i fettväv är försämrad.

Det finns många definitioner av metabola syndromet. Riskfaktorerna kan hos olika människor uppträda enskilt eller i olika kombinationer. En av de vanligaste definitionerna är den som tillämpas av Internationella diabetesfederationen (IDF). Kriterierna för MBS är uppfyllda om en person har, förutom bukfetma (idealvärdet för kvinnor ligger på under 80 cm och för män under 90 cm), även 2 av följande riskfaktorer:

  • förhöjt blodtryck (över 130/85) eller blodtrycksmedicinering 
  • förhöjda triglyceridvärden (över 1,7 mmol/l)
  • lågt värde för HDL, dvs. det "goda" kolesterolet (under 1 mmol/l för män och under 1,3 mmol/l för kvinnor)
  • fasteglukosvärde på över 5,6 mmol/l eller konstaterad typ 2-diabetes.

Fetma - i synnerhet fettansamling på de inre organen - ger upphov till förändringar i den normala ämnesomsättningen. Förfettning av levern förorsakar ett stort antal biokemiska förändringar i ämnesomsättningen, förändringar som i sin tur ger ökad risk för åderförkalkningssjukdomar. Risken att insjukna i kranskärlssjukdom, cirkulatoriska sjukdomar i hjärnan och kärlsjukdomar i ben och fötter ökar. När man går upp i vikt ökar insulinresistensen, dvs. insulinets effekt i vävnaderna minskar. Detta kompenseras i viss mån av att bukspottkörteln börjar utsöndra mer insulin. I takt med att bukspottkörteln tröttas ut börjar blodsockernivån att stiga. Först då kan man via blodprov konstatera rubbningar i blodsockernivån eller eventuellt även typ 2-diabetes. På grund av övervikten har kroppen då redan i flera år befunnit sig i ett tillstånd som främjar uppkomsten av åderförkalkning (ateroskleros). Om man dessutom har andra riskfaktorer, som förhöjda blodfetter eller förhöjt blodtryck, ökar risken att insjukna i diabetes. Risken för åderförkalkning ökar ytterligare om även blodsockernivån stiger. Rökning förorsakar också förkalkning av ådrorna.

Uppkomsten av metabola syndromet kan förebyggas genom regelbunden motion och viktkontroll. Behandlingen är också densamma: motion och viktminskning med 5-10 %. Det finns ingen speciell medicin mot syndromet. Ändrade levnadsvanor kan verka förebyggande även vad gäller utvecklingen av typ 2-diabetes. När den ökade insulinproduktionen från bukspottkörteln inte längre räcker till för det ökade insulinbehov som uppstår i kroppen på grund av insulinresistensen börjar blodsockernivån att stiga. Fasteblodsockret kan vara förhöjt på morgonen, eller också stiger blodsockret efter måltiderna. För att kunna påvisa olika typer av sockeromsättningsrubbningar görs ett sockerbeslastningstest som tar cirka 2 timmar.

 

4.9.2007

Artikeln är skriven av Liisa Sorakivi, specialistläkare inom allmänmedicin

 

Ytterligare upplysningar: