Allergisäsongen

Ett bergsäkert tecken på att våren har kommit är att tidningarna börjar publicera pollenrapporter och att många finländare blir rödögda och börjar snörvla och nysa. Dessa två fenomen har ett klart samband: alblomningen och hasselbusken har börjat blomma och snart står pilen och björken i tur. Den överlägset viktigaste förorsakaren av allergisymtom i Finland är björken, men många björkallergiker får lindriga symtom också av alen.

Allergikerna borde senast nu se till att de har medicineringen i skick - och personer som varje år får en vårförkylning just vid pollentiden gör klokt i att prova receptfria allerigmediciner mot sina symtom. Under denna årstid är det inte till nytta att göra allergitester, och de är inte heller annars det bästa sättet att undersöka pollensymtom.

Minneslista och info inför pollensäsongen:

  • Alblomningen börjar i södra Finland i mars, mera nordligt några veckor senare. Snart efter alen följer björken och på sommaren står först gräsväxterna och på sensommaren gråbon i tur.
  • Det är skäl för pollenallergiker att undvika att torka och vädra byke och sängkläder utomhus under den värsta pollentiden.
  • Symtom på pollenallergi kan vara snuva, nästäppa och nysningar samt rodnad, sveda och klåda i ögonen. Atopiskt eksem kan förvärras, och man kan få klåda i munnen och svalget då man äter frukter, rotfrukter eller nötter. Hosta, andtäppa, trötthet och sömnighet kan förekomma.
  • En pollenallergikers allergisymtom borde behandlas genast då de börjar - om man väntar tills de är som värst är medicinernas effekt aldrig den bästa möjliga.
  • Grundbehandling för pollenallergi är antihistamintabletter, ögondroppar och nässpray. Av dessa medel finns receptfria alternativ. Astma och andtäppa i samband med allergi behandlas med inhalerbara mediciner som läkaren ordinerar.
  • Tag kontakt med din egen SHVS hälsovårdsstation eller med din behandlande läkare eller hälsocentral och få dina allergimedicinrecept i skick redan nu.

Se ytterligare information på följande www-adresser:
Allergi- och astmaförbundet

Åbo universitets aerobiologisga rapport

Allmäneuropeisk pollenrapport

Artikeln skrevs av
Allmänläkare Johanna Castrén