Ångest

Ångest är en känsla som i lindrig och övergående form hör till livet, skyddar oss mot faror och berättar om behovet av en förändring i livet. Svår och kontinuerlig ångest däremot försämrar funktionsförmågan, förbrukar resurser och stör det sociala livet.

Gränsen mellan uthärdlig ångest som är en del av livet och ångestsyndrom är inte entydig. Typiska symtom på ångestsyndrom är nervositet, rastlöshet, oro och rädsla. Vid ångestsyndrom är ångesten långvarig och oproportionerligt stor med tanke på situationen och försvårar det normala livet betydligt. Källan till ångesten kan vara medveten eller omedveten, tydligt avgränsad eller otydligt. Eftersom ångest aktiverar det sympatiska nervsystemet, upplever personer som lider av ångest också fysiska symtom, såsom svettning, andnöd, hjärtklappning, yrsel, illamående och magsymtom. Det finns olika typer av ångestsyndrom, t.ex. generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi och andra rädslor som gäller något specifikt, tvångssyndrom samt posttraumatiskt stressyndrom.

I samband med ångestsyndrom förekommer ofta andra psykiatriska problem, t.ex. depression, sömnlöshet och missbruksproblem. Ångest kan också stå i samband med somatiska sjukdomar. Vid behandling av ångest är det viktigt att beakta faktorerna som försämrar personens hälsotillstånd som en helhet. Behandlingsformer som används är psykoterapeutiska metoder och/eller läkemedelsbehandling. Viktiga faktorer vid behandling av ångest är att förstå ångestens karaktär, lära sig sätt att hantera ångesten, granska och ifrågasätta tankar som förstärker och upprätthåller ångesten samt gradvis utsätta sig för ångestframkallande situationer. Eftersom ångest ofta förknippas med fysiska symtom, är avslappningsmetoder ofta till nytta vid behandling av ångestsyndrom. Långsam och djup andning är ett sätt att hantera ångest som kan tillämpas i alla situationer.  

Artikeln skrevs av rådgivningspsykolog Marja Koskinen
3.10.2014


Relaterade artiklar

Nyckelord: Mental hälsa, Ångest