Tandlagning

Avlägsnande av karies | Instrument och material vid tandlagning | Fyllning och finishering

Tandlagning omfattar avlägsnande av tandvävnad som förstörts av karies (se Karies (hål i tänderna)) och ersättande av den förlorade tandvävnaden med fyllning och lagning eller utbyte av tidigare fyllningar. Numera måste tänder allt oftare lagas p.g.a. slitage och sprickor.

Avlägsnande av karies

Den inflammerade (karierade) tandvävnaden avlägsnas innan fyllning appliceras. Mängden fyllning som används beror på kariesskadans omfattning (se Karies (hål i tänderna)). Om kariesskadan är liten, kan karies avlägsnas med ett lämpligt handinstrument genom exkavering (urgröpning). Ofta måste dock skadad tandvävnad avlägsnas med hjälp av en turbinborr med hög rotationshastighet och en mikromotorborr med långsammare hastighet.

Det finns också laserborrar som använder ljusenergin från en laserstråle. Laserborrning är mindre smärtsamt och orsakar inte vibrationer när tanden borras, vilket är fallet för traditionell borrning. Laserborren används vanligen efter turbinborren då tandytan ska finisheras innan fyllningen appliceras. Laserborrar är dyra och används därför i förhållandevis liten utsträckning.

När karieshärden har avlägsnats, behandlas tandytan så att fyllningsmaterialet fäster ordentligt. För detta ändamål används olika vätskor som får verka på tandytan och som därefter sköljs eller sugs bort. En del lämnas kvar på tandytan och får stelna. Man kan också få vätskan att hårdna med hjälp av en härdningslampa.

Instrument och material vid tandlagning

De tekniska och biologiska egenskaperna spelar en stor roll vid val av fyllningsmaterial. Materialen har olika färg och de tål bettbelastning olika väl. Dessutom varierar kostarna och behandlingstiden.

Valet av fyllningsmaterial påverkas av:

1. i vilken del av munnen den sjuka tanden finns (fram-, mellan- eller kindtand)
2. var i tanden fyllningen ska placeras (läpp/kindsidan, gom/tungsidan, bettytan eller tandmellanrummet)
3. hur stor fyllning behövs (fyllning av en, två, tre eller flera ytor).

Av estetiska skäl görs fyllningar i framtänderna av fyllningsmaterial som har samma färg som tanden (komposit eller glasjonomer). För fyllning av kariesskador som omfattar flera kindtandytor, är de bästa fyllningsmaterialen amalgam, guld eller keramiska material med samma färg som tanden. Dessa material tål bettbelastning väl. Små fyllningar i kindtandsområdet kan göras av komposit.

Fyllning och finishering

Komposit- och glasjonomerfyllning

Fyllningar som görs av komposit och glasjonomer blir vanligen färdiga under en behandlingsgång. Fyllningsmaterialet härdas antingen kemiskt eller med ljus. En härdningslampa är vanligen pistolformad med en smal spets, vilket möjliggör att härdningen riktas mot fyllningen.

När den avlägsnade tandvävnaden har ersatts med fyllningsmaterial, formas fyllningen med en finisheringsborr så att fyllningen passar bettet anatomiskt. Därefter kontrolleras bettet med hjälp av ocklusionsfolie (folien placeras mellan tänderna och patienten instrueras göra olika bettrörelser där tänderna i övre och nedre käken rör vid varandra). Om fyllningen känns för hög när tänderna bits ihop, slipas fyllningen tills bettet känns bra.

Fyllning som finns i tandmellanrummen poleras med s.k. sliptrissor (av plast eller metall). Tandtråd används för att kontrollera att fyllningen i mellanrummen är slät. Till sist poleras fyllningens yta med poleringsborrar. Då är fyllningen färdig, men det lönar sig att undvika att tugga med den lagade tanden i 1-2 timmar, d.v.s. tills bedövningen har avklingat.

Amalgamfyllning

Amalgamfyllning stelnar inte genast, utan kan formas med handinstrument i några minuter efter applikation. Fyllningen skärs med handinstrument så att den passar bettet anatomiskt. Efter detta kontrolleras bettet med ocklusionsfolie och fyllningen skärs vid behov ytterligare. Fyllning som finns i tandmellanrummen poleras med s.k. sliptrissor och tandmellanrummen kontrolleras med tandtråd. Det tar cirka ett dygn för en amalgamfyllning att stelna helt. Därför ska man undvika att tugga hård mat med den lagade tanden under denna tid.

Under nästa besök polerar antingen munhygienisten eller tandläkaren amalgamfyllningen med poleringsborrar.

Tandamalgam innehåller kvicksilver som ibland kan orsaka allergiska slemhinneförändringar i munnen. Om man misstänker kvicksilverallergi, sker utredningen så att tandläkaren tar ett vävnadsprov och hudläkare gör lapptester. Om patienten har kontaktallergi för kvicksilver, måste amalgamfyllningarna ersättas med något annat lämpligt fyllningsmaterial.

Provisorisk fyllning

Provisoriska fyllningar kan behövas, om tandvårdstiden är så kort att tandläkaren inte hinner få den permanenta fyllningen färdig. Om en tand spricker och sprickan skaver t.ex. mot tungan, kan provisoriskt fyllningsmaterial för egenvård köpas på apoteket. Såsom namnet antyder, är detta fyllningsmaterial endast en tillfällig lösning och en tandläkare måste ersätta det med permanent fyllning.

 

Artikeln är skriven:
Sisko Honkala
Duodecim / Terve suu
15.9.2009


Relaterade artiklar

Nyckelord: Munhälsa, Tandlagning