Internetberoende

När man studerar är internetanvändning ett krav. För många studerande är nätet också en kombination av tv, dagstidning, radio och bio. På nätet lyssnar man på musik och spelar spel. Över nätet är det lätt att hålla kontakt med kompisarna och planera fritiden. Sociala medier möjliggör även en tät kontakt med de närstående.

Det händer också att man fastnar på nätet för en längre tid än man egentligen tänkt sig. Man kan gå helt upp i ett nätspel och för en stund glömma bort sig helt, och en online-diskussion kan vara så intressant att man inte vill avsluta den. Internet kan påverka tidsanvändningen eller koncentrationen så att man får problem med dygnsrytmen, relationerna eller studierna.

Internetanvändningen på fritiden minskar ofta av sig själv när livet för med sig andra, ännu intressantare saker. Om det livliga surfandet hört ihop med någon viss aspekt av livet som förändras kan också nätanvändningen påverkas. Ibland kan man behöva utomstående hjälp för att ändra sin internetanvändning eller bryta användningsmönster som inte är bra för en. 

Började du fundera över din egen internetanvändning?

Bra! Nu kan du gå in på nätet (!) och vidare till paihdelinkki.fi/tester-internetbruk.

Gör IAT-testet för internetberoende, fundera i lugn och ro på frågorna och bedöm din situation ärligt. Om ditt poängtal är under 19 är allt lugnt för din del, men du kan ändå stanna upp ett tag och tänka över dessa frågor. Om du får 19-49 poäng, använd ännu en stund för att tänka över följande frågor:

 • Hur många timmar om dagen är du i allmänhet på nätet utöver arbete eller studier?
 • Vilka program använder du oftast? Besöker du ofta vissa bestämda sidor?
 • Hur rangordnar du de sidor som du besöker oftast eller lägger ned mest tid på?
 • Vad gillar du mest med dessa sidor? Finns de något i dem som påverkar ditt liv negativt?
 • Hur har internet förändrat ditt liv: Tänk över eventuella för- och nackdelar samt risker och möjligheter.
 • Vad tänker och känner du när du har det största behovet av att gå in på nätet under din fritid?
  Hur förhåller sig dina närmaste till din nätanvändning? Är de bekymrade över något?

Om webben ofta tar upp mer av din tid än du planerat eller om de webbplatser som du använder kan bli ett problem för dig och/eller dina närmaste människorelationer är det ofta fråga om något av följande användningssätt som tar särskilt mycket tid och uppmärksamhet:

 • SPEL, till exempel MMORPG-spel eller penningspel, såsom poker
 • SIDOR MED SEXUELLT INNEHÅLL, till exempel omfattande porrtittande eller online-kontakter
 • SOCIALA MEDIER, såsom ständig kontroll av statusuppdateringar på Facebook
 • SURFANDE, antingen planlöst som tidsfördriv eller till vissa sidor
 • NYHETSLÄSNING, till exempel genom att ständigt gå in på kvällstidningarnas webbplatser
  Känner du igen dig i någon av dessa beskrivningar - kanske t.o.m. alltför bra?

Fundera över din nätanvändning till exempel så här:

Du kan gå tillbaka till www.paihdelinkki.fi/internetbruk och börja föra dagbok över din internetanvändning samt ingå ett avtal om det. Om du vill minska din tid på nätet kan du ingå ett avtal med dig själv om när och hur länge per gång du får vara på internet under din fritid. Fyll också i dagboken regelbundet till exempel under en vecka, så får du en bild av när, hur mycket och varför du använder internet det kan hjälpa dig att begränsa tiden på nätet. Skriv en lista på sådant som du tycker om att göra och som du minns att du sysslade med innan du började ägna så mycket tid åt nätet. Tänk efter med vilka människor du tidigare umgicks. Kunde det vara möjligt för dig att återuppta något av det du antecknat? Vad eller vilka relationer kunde du börja med?

Skriv ned vilka fördelar, nackdelar, möjligheter och risker som nätet har för dig. Det kan hjälpa dig att reda ut vilka positiva effekter nätet har haft eller kunde ha för dig, och vad du kanske borde minska på. Satsa sedan på den typ av interanvändning som du bedömer vara verkligen bra för dig.

Du är också välkommen för att tala om alla problem du kan tänkas ha med din nätanvändning eller i övriga bekymmer som tynger dig med de anställda på studenthälsan. Du kan också tala med de lärare, studiehandledare eller studiepsykologer som svarar för handledningen och rådgivningen vid din högskola.

Text: Marjo Kokko


Nyckelord: Internetberoende