Snusets hälsorisker

Många tror felaktigt att snusande är mindre skadligt än rökning. I verkligheten har snusare vanligen ett svårare nikotinberoende än rökare.

Snusets skadliga effekter på den allmänna hälsan orsakas huvudsakligen av nikotinet och omfattar t.ex. hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, fördröjd sårläkning och magsår. Snus har också många skadliga effekter på munhälsan, bl.a. slemhinneförändringar, mun- och svalginflammationer, dålig andedräkt och missfärgning av tänderna.

Läs mer om snusets hälsorisker.
Sluta snusa.

Snus är en fuktig massa som har tillverkats av tobakspulver (munsnus). Det finns lössnus, färdigförpackat snus i portionspåsar och torrt tobakspulver son inandas via näsan. I Finland används vanligen lössnus som sätts in under överläppen.

Snusets hälsorisker - guide för studerande


Nyckelord: Snus