Tandköttsinflammation (gingivit)

Uppkomst och symptom | Symptom | Egenvård | Behandling | Prevention

Uppkomst och symptom

Alla kan drabbas av en inflammation i tandköttet (gingivit) (se på finska Tandköttsinflammation (gingivit)) om tillräckligt med bakteriebeläggningar, d.v.s. plack, får lägga sig på tänderna (se Plack på tänderna). Inflammationen är i själva verket fråga om en försvarsreaktion hos kroppen på den retning som bakterierna orsakar. I tandköttsvävnaden frigörs olika inflammationsöverförande ämnen och när blodkärlen utvidgar sig kommer rikligt med kroppens försvarsceller, närmast vita blodkroppar, till platsen för att förstöra bakterierna.

Förutom vanlig tandköttsinflammation känner man även till tillstånd där gingivit konstateras utan en riklig förekomst av plack. Den vanligaste formen av dessa är s.k. graviditetsgingivit som orsakas av hormonförändringar under graviditeten. De kraftigaste symptomen på inflammationen uppvisas under den mittersta trimestern.

Symptom

Då blod samlas i tandköttsvävnaden börjar den svullna och blir rodnande. Den börjar också lätt blöda.

Blödande tandkött vid tandborstning tyder på inflammation i tandköttet. Om man glömmer att borsta tänderna under flera dagar börjar inflammationen synas överallt i tandköttet. Tandköttsinflammation vilken orsakas av en lokal irritation kan begränsa sig till enbart en tand.

Egenvård

Tandköttsinflammationen läks helt och hållet om placken som finns på tandytan tas bort och den retning som bakterierna orsakar tandköttsvävnaden upphör.

A och Ö vid såväl behandling som förebyggande av inflammation i tandköttet är omsorgsfull tandvård i hemmet. Tänderna borstas med en mjuk tandborste - fäst uppmärksamhet vid vinkeln på tandborsten så att tandköttslinjen blir ren - och för att göra rent mellan tänderna används tandtråd, tandpetare eller borste avsedd för rengöring av mellanrummen (det lämpligaste hjälpmedlet är beroende av hur brett man har mellan tänderna). Användning av en eltandborste kan varmt rekommenderas eftersom det verkar som om användningen av den förbättrar rengöringseffekten. Man behöver inte oroa sig för blödande tandkött i sig utan försöka att rengöra det blödande området oftare än vanligt under några dagar. När retningen som orsakas av bakterierna minskar upphör även blödningen.

Behandling

Om symptomen inte ger med sig trots en effektiviserad rengöring, bör man söka sig till en tandläkarmottagning. Om tandköttsinflammationen är mycket kraftig och om den är kombinerad med ömmande sår, vilket leder till att det är svårt att få tänderna rena, kan tillståndet till att börja med dämpas genom en kemisk rengöring av tänderna (sköljning med klorhexidin) i en till två veckor. Orsakerna till plackbildning och svårigheter att avlägsna placken är i bland t.ex. tandsten (se Tandsten), sträva ställen, överskottsfyllning och fyllningsskarv som läcker. För att tandvården i hemmet ska leda till goda resultat avlägsnar tandläkaren irritationsställen av detta slag. Det är också bra att under handledning av tandvårdspersonal välja de hjälpmedel som är mest lämpliga för en regelbunden tandvård i hemmet.

Prevention

Tandköttsinflammation kan effektivt förebyggas genom regelbunden tandborstning och vård av mellanrummen mellan tänderna.

Artikeln är skriven:
Eija Könönen
Läkarboken Duodecim
18.12.2009

 


Nyckelord: Tandköttsinflammation