Pulpainflammation (pulpit)

Uppkomst | Symtom | Behandling | Förebyggande åtgärder

Uppkomst

Pulpainflammation (pulpit) beror vanligen på en obehandlad karieshärd som tillåter att mikrober i munnen når ytor som normalt är sterila. Också en fyllning nära pulpan eller ett slag mot tanden kan orsaka pulpit.

Tandpulpan innehåller bindväv med celler och en stor mängd blodkärl och nerver som löper genom rotspetsen. Inflammation leder till vävnadssvullnad, vilket orsakar tryck i hålan kring tandbenet (dentinet). En inflammation som har börjat till följd av tillfällig eller lindrig irritation kan läka, men om inflammationen pågår länge, dör vävnaden helt eller delvis.

Symtom

Till en början kan patienten känna pulserade värk i tanden. Värken blir svårare när tanden utsätts för hetta. När värken är som värst är den mycket kraftig, och strålande värk kan göra det svårt att avgöra vilken tand som egentligen orsakar värken. Inflammationen kan också vara förknippad med allmänna symtom, t.ex. feber.

Ibland framskrider inflammationen utan symtom. En symtomfri pulpainflammation förblir lätt obehandlad, och då sprids inflammationen utanför rotspetsen till benet kring tanden. En sådan härdtand kan senare av en slump framkomma på en röntgenbild.

Behandling

Symtomgivande pulpainflammation är den vanligaste orsaken till akut tandvård. Akut behandling omfattar avlägsnande av den inflammerade vävnaden och lokal läkemedelsbehandling samt värkmedicin. Antibiotika behövs vanligen inte om patienten inte har allmänna symtom.

Pulpit i permanenta tänder hos ungdomar och vuxna behandlas med rotbehandling: Pulparummet rensas grundligt på pulpa och bakterier, kanalen eller kanalerna utvidgas och fylls tätt med rotfyllning. Efter rotbehandlingen lagas eller kronförses tanden. En rotbehandlad tand torkar ut med tiden och är därför skörare och mera utsatt för frakturer än levande tänder. För ytterligare information om rotbehandling, se på finska Rotbehandling.

Inflammation i en mjölktand hos ett barn behandlas genom partiell rotbehandling eller genom att dra ut tanden.

Förebyggande åtgärder

Regelbunden tandvård hemma och tandläkarkontroller med lämpliga intervall förebygger hål i tänderna, pulpainflammation och andra omfattande tandskador.

Andra artiklar om munhygien

Artikeln är skriven:
Eija Könönen, specialisttandläkare i klinisk tandvård
Lääkarboken Duodecim
11.5.2012


Nyckelord: Pulpainflammation, Pulpit