Tandsten

Vad är tandsten och var förekommer den? | Varför och hur tar man bort tandsten? | Kan man förebygga uppkomsten av tandsten?

Vad är tandsten och var förekommer den?

Tandsten (calculus) bildas då det på tandens yta sedimenteras mineraler. Det biogena ämnet kommer från mikrober som finns i munnen, och tandsten är på sätt och vis förstenad plack (se Plack på tänderna).

Den tandsten som syns på tändernas ytor är gulaktig och bildas av kalciumföreningar i saliven. I synnerhet de tandytor som finns i närheten av spottkörtlarnas öppningskanaler riskerar få tandsten (inre ytorna på framtänderna i nedre käken och ytorna mot läppen på kindtänderna i övre käken).

Uppkomsten av tandsten är mycket individuell och på dispositionen för tandsten inverkar bl.a. hög kalciumhalt i saliven. I värsta fall kan tandsten uppkomma under ett par veckor. Större delen av mineraliseringen sker emellertid under flera månader och med årens lopp.

Bakterier lever inte bara på tandens synliga delar utan också i det utrymme som liknar en ficka och som finns under tandköttet. Tandsten kan således även bildas under tandköttet och det är därför svårt att upptäcka den. De mineraler som sedimenteras kommer in i tandköttsfickan på grund av det ökade flödet av vätska i tandköttsfickan. Den tandsten som finns under tandköttet är mörk till färgen och mycket hård till sin konsistens. Den kan konstateras endast genom palpation med hjälp av instrument.

Tandsten bildas förutom på tänder även på ytorna på tandimplantat och tandproteser.

Varför och hur tar man bort tandsten?

Tandsten leder till att det bildas en stor och porös yta där levande bakterier lätt kan få fotfäste i omedelbar närhet av tandköttet. Det här kan leda till kronisk tandköttsinflammation och exponera tänderna för en sjukdom i de vävnader som håller fast en tand (se på finska Sjukdomar i vävnader som håller fast en tand (parodontit)), d.v.s. parodontit.

Efter att tandsten redan har bildats går det inte längre att få bort den med egna konster utan man behöver få hjälp av en tandläkare eller munhygienist. Tandsten kan tas bort med särskilda tandstensinstrument eller tandstensapparater. Effekten hos den apparatur som fungerar med avkylt vatten baserar sig på en högfrekvent vibrationsrörelse. 

Kan man förebygga uppkomsten av tandsten?

Det går att förebygga uppkomsten av tandsten genom att se till att tandplack inte lägger sig på tänderna (se Plack på tänderna). För detta behövs regelbunden och omsorgsfull tandborstning och rengöring mellan tänderna med lämpliga hjälpmedel. En tandläkare eller munhygienist ger råd om adekvat borstningsteknik och väljer det lämpligaste sättet för att göra rent mellan tänderna, d.v.s. tandtråd, tandpetare eller borste för rengöring mellan tänderna.

Den som är kraftigt disponerad för tandsten, kan dessutom använda sig av tandkrämer som förebygger uppkomsten av tandsten. Dessutom bör denne oftare än vanligt låta en professionell yrkesutövare ta bort tandsten eftersom den sträva ytan som tandsten ger upphov till försvårar möjligheterna till att upprätthålla en god munhygien.

Artikeln är skriven:
Eija Könönen
Läkarboken Duodecim
18.12.2009


Nyckelord: Tandsten