Karies (hål i tänderna)

Uppkomst | Symptom | Behandling |Prevention

Karies (tandröta, hål i tänderna) är en vanlig tandsjukdom som förekommer både hos barn och hos vuxna. På sjukdomens uppkomst inverkar ett rikligt antal syraproducerande bakterier i placken som bildas på tandytan (se Plack på tänderna), sockerhaltig föda, frekventa födointag och olika saliv- och tandvävnadsegenskaper. 

Uppkomst

De vanligaste kariesbakterierna är mutans streptokocker. De börjar växa bland de mikrober som utvecklas i munnen som barn efter det att tänderna har börjat komma. Mutans streptokocker överförs framför allt via smitta från mamman. Tidig smitta ökar dispositionen för att få hål redan i mjölktänderna och senare även i de permanenta tänderna.

Det är särskilt skadligt att hela dagen småäta sockerhaltiga mellanmål och dricka sockerhaltiga drycker. Ur de här födoämnena producerar kariesbakterierna syror i samband med ämnesomsättningen. Varje gång som man äter eller dricker någonting utsätts tänderna för ett syreangrepp som pågår cirka en halv timme (se Sur mat). Då upplöser sig mineraler i saliven till dess att salivens buffertförmåga eliminerar surheten och mineralerna återsedimenteras på tandytan. Försvarsmekanismerna i saliven är inte alltid tillräckliga för att skydda tandytan mot frekventa syreangrepp vilket leder till bestående skador i emaljen.

Symptom

Skador uppkommer vanligen på tuggytorna på kindtänderna, mellan tänderna och vid tandköttslinjerna. När karies framskrider och blir djupare börjar den sjuka tanden ge symptom. De första symptomen är ilningar och känslighet mot det som är kallt. Som en följd av att hålet har gått igenom tandbenet ända till tandpulpan tar det mycket sjukt i tanden om man knackar på den eller utsätter den för värme. Molande tandvärk beror på en inflammation i tandpulpan (se Pulpainflammation), d.v.s. pulpit.

Behandling

Den som misstänker karies bör vända sig till en tandläkare. Behandlingen av karies är reparerande. Den tandvävnad som har förstörts av karies tas bort och ersätts med ett fyllningsmedel som kan vara av plast, keram eller amalgam (se Tandlagning). En tand som har skadats kan också få en krona. Om tandpulpan är inflammerad, måste tanden rotbehandlas innan den förses med en fyllning eller krona.

Prevention

Karies kan förebyggas genom ett förnuftigt bruk av socker (se Socker och munhälsa): man ska undvika småätande och äta sötsaker endast i samband med måltiderna. Dessutom är xylitol och fluor de viktigaste vapnen för att förebygga och bekämpa karies. Det förefaller som småbarnsmammors och barns användning av xylitolprodukter förhindrar eller åtminstone senarelägger att barn nersmittas av mutans streptokocker. Genom att genast efter maten tugga på ett xylitoltuggummi eller suga på en xylitolpastill hindrar man syreangreppet (se Xylitol). Även tuggandet i sig ökar salivutsöndringen som späder ur de syror som har bildats.

Regelbunden tandborstning två gånger om dagen med fluorhaltig tandkräm stärker tandemaljen och ökar dess motståndskraft mot surheten. Det rekommenderas att man borstar tänderna innan man äter morgonmål och på kvällen innan man går och lägger sig.

Artikeln är skriven:
Eija Könönen
Läkarboken Duodecim
18.12.2009


Nyckelord: Karies