Alkohol och hälsa


Riskerna i samband med alkoholkonsumtion gäller både riklig engångskonsumtion och riklig och långvarig konsumtion De definierade riskgränserna är inte gränser för säker alkoholkonsumtion, utan redan betydligt mindre mängder alkohol kan orsaka hälsoproblem. På individnivå varierar riskgränserna beroende på personens storlek, kön, arvsmassa, sjukdomar, medicinering och sociala situation.

Upprepad alkoholkonsumtion leder till att den berusande effekten minskar. Kroppen vänjer sig vid alkohol och tolerans utvecklas. De skadliga effekterna ökar dock trots att människan inte upplever berusning.

Minskning av alkoholkonsumtionen ger många hälsofördelar. Risken för många sjukdomar minskar och dessutom sker följande:

• risken för övervikt minskar
• koncentrationsförmågan förbättras
• sexlivet kan ge större tillfredsställelse
• mindre baksmälla, huvudvärk och magbesvär
• känslan av trötthet minskar och sömnen blir lugnare
• den allmänna känslan av välbefinnande ökar
• mer tid och krafter blir över för studier och hobbyer
• relationerna till familj och vänner förbättras
• om du är gravid, ökar barnets sannolikhet att föras friskt om du slutar dricka alkohol
• du har mer pengar till annat

MER INFORMATION:
Alkoholen i olika skeden av livet (Alko)

Droglänken:
Alkoholi, Pikatieto (på finska)
Alkohol, Informationssnuttar
Alkoholen och hjärnan
Alkohol och minne

Terveyskirjasto:
Alkoholi ja terveys
Alkoholi ja aivot
Alkoholi ja suun terveys

Artikeln skrevs av: Kristina Kunttu, överläkare för samhällshälsa, docent, 26.9.2014