Ögoninflammation

De vanligaste orsakerna till ögoninflammation hos vuxna är allergi eller en smittosam bindvävshinneinflammation. Då ögat blir inflammerat är symtomen att bindvävshinnan rodnar, ögonlocken sväller, ögonen rinner eller blir variga och det kan kännas som om man hade skräp i ögat. För behandling av en allergisk ögoninflammation kan man på apoteket få receptfria ögondroppar, som kan få inflammationen att avklinga. Om känner igen sina ögonsymtom som allergiska, kan man själv åtminstone inleda behandlingen med sådana ögondroppar. Till virussjukdomar i de övre luftvägarna (s.k. flunsa) kan det höra bindvävshinneinflammationer i ögat. Om en sådan inflammation är lindrig (lindrig rodnad utan varbildning) kan man hemma följa med om symtomen avklingar under 1 - 2 dygn. En sådan ögoninflammation behöver inte alls behandlas. Om symtomen däremot är kraftig varbildning, klar smärta eller värk eller om synförmågan blir försvagad är det skäl att ta kontakt med läkare.

I följande tabell finns allmänna fakta om ögoninflammationer och hur man kan behandla ögonsymtom samt hur man skall förfara vid olika inflammationstyper

Symtom

Vad kan det vara frågan om?

Hur bör man handla?

Tårutsöndring, rodnad och sandkänsla i båda ögonen under pollensäsongen

Allergisk bindvävshinneinflammation

Pröva allergiögondroppar som säljs receptfritt, ta kontakt med läkare om symtomen är långvariga och/eller återkommande

Rödaktiga ögon och tydlig varbildning

Ögoninflammation förorsakad av bakterier

Ta kontakt med hälsovårdare eller läkare

Rödaktiga ögon och varbildning, smolk i ögat eller misstanke om det

Inflammation som orsakas av en skada på ögats yta

Ta kontakt med hälsovårdare eller läkare.

Rödaktiga ögon och tydlig värk

Allvarlig ögonsjukdom möjlig

Ta kontakt med hälsovårdare eller läkare

Ett slag mot ögat eller ett stickande olycksfall

Skada i de inre delarna av ögat

Ta kontakt med läkare

Eksem med blåsor runt ögat förknippat med symtom i ögonen

Herpesinflammation i ögat

Ta kontakt med läkare

Lindrig rodnad i ögonen i samband med flunsa

Bindvävshinneinflammation i ögat som går om av sig själv

Man kan vänta 1-2 dygn på att inflammationen går om av sig själv

Klar rödaktig svullnad på ögonlocket eller i kanten av ögonlocket

Inflammation i ögonlockskörteln

Ta kontakt med hälsovårdare eller läkare

Blodutgjutning under bindhinnan

Oftast ett ofarligt symtom som inte har att göra med ögon- eller andra sjukdomar

Ta kontakt med läkare eller hälsovårdare om det misstänkts eller konstaterats högt blodtryck, eller om du använder en bloduttunnande medicin, eller om symtomen förekommer i samband med annan sjukdom

Källa:
Duodecim: Terveysportti, Lääkarin tietokanta

Artikeln skriven av:
Allmänläkare Johanna Castrén