Alkohol och läkemedel

Ett glas vin under en läkemedelskur påverkar vanligen inte läkemedlets effekt och orsakar oftast inga farliga samverkningar, om läkemedlet används enligt anvisningarna. Men det finns också läkemedel med vilka man inte får dricka någon alkohol alls. Samverkningarna kan vara oväntade, kraftiga och t.o.m. farliga. Stora doser av vilket läkemedel som helst tillsammans med alkohol kan vara ödesdigert.

Alkohol kan påverka upptaget eller omsättningen av läkemedel i kroppen, och då förändras läkemedlets verkningstid. Alkohol kan antingen förstärka eller försvaga effekten av läkemedel. Läkemedel kan också förstärka effekten av alkohol. När ett läkemedel påverkar omsättningen av alkohol, kan det uppkomma en s.k. antabusreaktion med symtom som illamående, kräkning, hudrodnad, hjärtklappning och huvudvärk.

Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, särskilt sömnmedel, lugnande medel, muskelavslappnare och starka värkmediciner (opioider), dämpar funktionen av nervsystemet precis som alkohol. Samtidig användning kan leda till kraftigt nedsatt prestationsförmåga, förvirring, kraftig berusning eller t.o.m. allvarlig förgiftning. Vissa läkemedel mot psykiatriska problem (t.ex. klorpromazin, klomipramin, nortriptylin och quetiapin) har samverkningar med alkohol, men måttliga alkoholkonsumtion är vanligen tillåten. Det är dock bra att komma ihåg att alkohol i sig ofta har negativa effekter på sinnesstämningen.

Inflammationsdämpande värkmediciner (t.ex. ibuprofen, ketoprofen, acetylsalicylsyra) i vanliga doser orsakar vanligen inga problem, men vid långvarigt bruk irriterar de magtarmkanalen, vilket alkohol förstärker ytterligare. Värkmedicinen paracetamol tillsammans med alkohol ökar risken för leverskada.

När det gäller antibiotika ska alkohol undvikas under metronidazol- och tinidazolkurer. Samtidig användning kan orsaka en antabusreaktion. Läkemedlets effekt kan kvarstå i 2–3 dygn efter att kuren är slut.

Om antihistaminer som används för behandling av allergi orsakar trötthet, ökar alkohol denna effekt.

Alkohol förändrar effekten av det blodförtunnande läkemedlet warfarin.

Blodtrycksmediciner och alkohol kan orsaka alltför kraftigt blodtrycksfall. Detta beror på att alkohol utvidgar blodkärlen.

Många diabetesmediciner och alkohol orsakar tillsammans kraftigt blodsockerfall som kan leda till medvetslöshet. Att inte ta diabetesmediciner på grund av alkohol kan däremot leda till koma när blodsockerhalten stiger kraftigt.

Även när inga direkta samverkningar förekommer, kan alkohol försämra sjukdomskontrollen eller återhämtningen. Läkemedelsanvändare bör diskutera samverkningar mellan alkohol och läkemedlen med sin behandlande läkare.

Artikeln skrevs av: Kristina Kunttu, överläkare för samhällshälsa, docent, 16.9.2014

Mer information:
Droglänken: Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö (på finska)
Droglänken: Blandmissbruk av alkohol och läkemedel


Nyckelord: Alkohol, Läkemedel, Samtidig användning, Blandmissbruk