Stukad vrist

| Första hjälpen | Tre huvudprinciper | Fortsatt vård |

Första hjälpen

Efter en skada uppstår det alltid blödning, svullnad och smärta kring det skadade området. Graden av svullnad och blödning beror på hur kraftig blodcirkulationen är vid skadeögonblicket. Under idrottsprestationer är pulsen hög och blodcirkulationen i musklerna maximal. I denna situation kan svullnaden och blödningen kring det skadade området bli kraftig utan första hjälpen.

Snabb första hjälpen stillar blödningen i det skadade området. Blödningen lindras av högläge och kompression medan lokal kylbehandling leder till sammandragning av blodkärlen och mindre smärta. Dessa tre åtgärder syftar till att minska svullnaden.

Det är viktigt att alla tre åtgärder vidtas. Enbart kallt omslag räcker inte, utan kylbehandlingen måste alltid kombineras med högläge och kompressionsförband. Förbandet ska vara stadigt men får inte åtstrama och hindra blodet från att cirkulera. Rätt första hjälpen påskyndar tillfrisknande betydligt.

Tre huvudprinciper

Kompression anläggs så fort som möjligt på det skadade området i vristen (genom att pressa med händerna, en halsduk eller ett förband).

Det skadade området ges omedelbart kylbehandling: lägg isbitar, snö, en påse frysta grönsaker eller en kylpåse direkt på det skadade området eller doppa foten i kallt vatten i 15-20 minuter åt gången. Fortsätt vid behov med detta med 2 timmars intervall. Se upp för köldskada på huden: lägg t.ex. en handduk mellan kylpåsen och huden. Under det första dygnet är det bra att fortsätta kylbehandlingen med täta intervall.

Extremiteten lyfts i högläge genom att stöda den i 45º vinkel så att vristen befinner sig ovanför hjärtat. Benet ska vara i högläge så ofta som möjligt under det första dygnet efter stukningen.

Fortsatt vård

Om du kan gå försiktigt, räcker det med att avlasta foten. Du kan vid behov låna kryckor t.ex. hos SHVS. Gången med kryckor ska vara så naturlig som möjligt. Det är viktigt att du tar lika långa steg med båda benen. Om det gör ont att stiga på foten, ska en läkare undersöka skadan. Om svullnaden är kraftig, kan det vara bra att fortsätta behandlingen med kyla och högläge i 2-3 dygn. Vid behov används kylbehandling också senare om belastning leder till svullnad. Det är viktigt att du böjer och rätar ut tårna genast från början, så att blodcirkulationen till benmusklerna hålls igång.

Den inre blödningen i vävnaderna upphör inom 24-48 timmar efter skadan. I detta skede kan du i allmänhet sluta använda kryckorna och börja röra dig med ett vriststöd (finns att låna hos SHVS) som förhindrar sidovridningar. Vid en vanlig stukning av vristen behövs vriststödet i snitt i två veckor. I vissa fall kan det vara befogat att använda ett lättare vriststöd en längre tid. För idrottare rekommenderas t.ex. vriststöd i 3-6 veckor. Det tar vanligen 3-6 veckor för ledbanden att tillfriskna. Den stukade vristen läks i allmänhet inom ett par månader. I vissa fall kan det dock ta flera månader. Det krävs ofta veckor eller månader av målmedveten rehabilitering innan vristen återfår tillräcklig spänst, kraft och rörlighet.

Slutresultatet blir bäst när god första hjälpen kombineras med aktiv rehabilitering. Rörelseträning av vristen inleds så fort som möjligt i den mån smärtan tillåter (Träning efter stukning av vristen - skede 1 och Tänjning av vristen). I början kan övningarna utföras med vriststödet på plats. Ofta saknar motionsidrottare tålamod och påbörjar intensiv träning alltför tidigt. Tecken på att vristen är återställd är smärtfrihet samt återställd rörlighet och muskelkraft. Fysioterapeuterna och hälsovårdarna vid SHVS ger dig gärna närmare anvisningar om rätt rörlighets- och kraftträning av vristen (Träning efter stukning av vristen - skede 2 och Tänjning av vristen). Vid behov kan du tejpa vristen t.ex. när du idrottar (se Tejpning av vrister) eller använda vriststöd som tillåter rörlighet men förhindrar att fotbladet rör sig i sidled. Återgången till idrottande får ske först när vristen är smärtfri och har återfått sin normala rörlighet och kraft (ett bra test är att stiga upp på tårna på en fot). Avbrottet i idrottsträningen ska vara 1-3 månader.

Artikeln skrevs av fysioterapeut Seija Salmikivi
Artikeln uppdaterades av fysioterapeut Kati Kauppala och fysioterapeut Marko Hänninen / 2.5.2012


Nyckelord: Fysioterapi, Vrist, Stukad vrist