Akne

Vad handlar akne om? | Hur behandlar man akne hemma? | Hur behandlar läkarna akne? |Rätt eller fel?

Inom studenthälsovården är akne, eller finnar som det också kallas, en mycket vanlig orsak till att man uppsöker en allmänläkare. Aknepatienter utgör en stor del av patienterna också hos hudspecialisterna. För en del är akne inte bara ett kortvarigt kosmetiskt problem under puberteten, utan den kan fortsätta under hela ungdoms- och vuxenlivet om den inte behandlas. Det finns många olika medicin- och behandlingsalternativ för akne. Då man hittat ett lämpligt preparat, brukar man kunna lindra aknen mycket bra hos största delen av patienterna. Det lönar sig att vända sig till läkare för att få hjälp med aknen ifall symptomen är besvärande och stör vardagslivet - redan innan den börjar påverka självkänslan och de mänskliga relationerna.

Vad innebär akne?

Akne är en sjukdom i hudens talgkörtlar som beror på hormonella och ärftliga faktorer. Vid akne uppstår förhorningar runt talgkörtlarnas öppning, vilket leder till att talgen inte kommer ut utan täpper till körtelgången så att det bildas en pormask, d.v.s. en komedo. Hudens normala bakterier bryter ner talgmassan i de tilltäppta talgkörtlarna, en reaktion som leder till inflammation i huden, rodnande blemmor och pormaskar. I mera ovanliga och svåra fall av akne uppstår också djupt liggande varhärdar som kan lämna ärr.

Man kan dela in akne i tre huvudtyper enligt vilka förändringar den orsakar i huden. Behandlingsförloppet och valet av medicinering är olika för alla tre typers akne.

 

Aknetyp Karakteristiskt
Icke-inflammatorisk. Svarta eller vita pormaskar (öppen eller tilltäppt komedo), icke-inflammatoriska blemmor
Inflammatorisk. Pormaskar och inflammerade variga blemmor.
Svårartad, djup akne.      Djupa varhärdar, hålrum, bildar ärr.

Hur sköter man aknehuden hemma?

Aknehud tål oftast bra vanlig tvätt med vatten eller pH-sänkande rengöringsmedel. Överdriven tvättning torkar däremot ut huden och kan t.o.m. irritera aknen. Man behöver inte undvika kosmetika helt och hållet, men man måste vara noggrann när man väljer produkter. Solskyddsprodukter och feta, täckande och oljiga krämer som täpper till hudens porer förvärrar akne. Många av preparaten som säljs receptfritt torkar ut huden (de innehåller bl.a. svavel och salicylsyra) utan att inverka på själva aknen. Sådana produkter borde inte användas annat än mot tillfälliga, lindriga akneblemmor. En hudrengöring utförd av en kosmetolog kan vara nyttig på kort sikt kombinerad med annan aknebehandling. Det lönar sig inte att tömma pormaskar på egen hand. Inflammerade hudförändringar mår speciellt dåligt av att klämmas - hudens inflammationsreaktion blir oftast bara värre.

Hur behandlar läkare akne?

Akne behandlas oftast av allmänläkare. Vid behov kan allmänläkaren skicka patienten till en hudspecialist för fortsatt behandling. Behandlingen väljs alltid utgående från typen av akne och på det sätt som läkaren och patienten i samråd tycker är bäst. Med aknebehandlingen försöker man kontrollera talgproduktionen, mjuka upp keratinproppen (förhorningen), minska bakterietillväxten och minska hudinflammationen.

För lindrigare aknetyper räcker det med lokalbehandling. De effektivaste lokalt verkande preparaten som påverkar aknens orsaker är receptbelagda. Om lokalbehandlingen inte hjälper inom några månader, byter man preparat eller går över till medicinering i tablettform. Samma princip som gäller all läkemedelsbehandling gäller också vid behandling av akne - det finns alltid stora individuella skillnader i effekten hos läkemedlen. Därför kan en medicin som är effektiv för en person vara overksam för någon annan och tvärt om. I svårare fall av akne väljer man genast från början av behandlingen mediciner som tas oralt. Den vanligaste medicineringen i tablettform är en lång antibiotikakur (vanligen tetracyklin) som oftast räcker i flera månader. Antibiotikabehandlingen kombineras med lokalbehandling. Hos kvinnor kan akne behandlas med hjälp av p-piller, som har en lugnande inverkan på aknen. Man kan alltså vid behov använda samma medicin både för behandling av hudproblem och som preventivmedel (Diane Nova®, Yasmin®). Hudspecialister kan förutom de tidigare nämnda behandlingarna använda en effektiv tablettmedicinering (Isotretionin). Det är den mest värdefulla aknebehandlingen och man måste noggrant beakta begränsningarna i användningen av den och dess biverkningar - bl.a. är det absolut förbjudet att använda medicinen under graviditet, den kan kraftigt torka ut huden och slemhinnorna o.s.v.

Rätt eller fel?

Man tillfrisknar från akne senast vid 25 års ålder
Rätt och fel: Hos de flesta försvinner aknen senast i den unga vuxenåldern, men några procent av alla människor har akne ännu i 40-årsåldern.

Rökning förvärrar akne
Rätt
: Rökning försvagar blodcirkulationen i hudens ytskikt, vilket gör huden mera känslig för inflammatoriska förändringar och gör dem värre. Hos rökare förekommer det mer akne och den är av en svårare typ än hos icke-rökare!

Obehandlad svår akne kan lämna livslånga ärr
Rätt
: Svår akne lämnar bestående ärr, men förändringarna kan rättas till med specialbehandling (kosmetisk laserkirurgi) efter att aknen lugnat ner sig.

Att äta choklad gör inte aknen värre
Rätt
: I undersökningar har man inte kunnat visa att vare sig choklad eller andra födoämnen skulle påverka akne, även om många patienter har motsatta erfarenheter.

Akne beror huvudsakligen på att man misskött fet hud
Fel
: Akne är en sjukdom i hudens tallkörtlar, som har många bakgrundsfaktorer. Det är inte fråga om ett problem som skulle ha uppstått p.g.a. bristfällig hudvård.

Bara "överkänsliga" och sådana personer som har dåligt självförtroende lider psykiskt av de besvär som aknen orsakar.
Fel
: Akne är en sjukdom som man bör sköta om också p.g.a. den psykiska börda som den kan orsaka. Man har konstaterat att aknepatienter som arbetar med kundservice oftare är borta från jobbet än sådana som inte har akne.

Om man en gång försökt behandla akne med ett receptpreparat och resultaten inte var tillfredsställande, lönar det sig inte att vända sig till läkare på nytt.
Fel
: Aknebehandlingarna utvecklas hela tiden. Då man har hittat en lämplig behandling och använt den i 6 månader tillfrisknar minst 80 procent från de hudförändringar som orsakats av aknen.

Mediciner som tas oralt används bara vid de svåraste formerna av akne.
Fel
: I fall aknen besvärar patienten, och om symtomen inte lindrats efter 2- 3 månaders lokalbehandling, är det skäl att välja en medicin i tablettform.

Aknesymtom kopplade till menstruationscykeln är naturliga hormonala fenomen, och det är varken lönar sig eller är möjligt att behandla dem.
Fel
: Akneblemmor som alltid uppkommer under samma tidpunkt på menstruationscykeln kan kräva behandling, och de brukar reagera bäst på hormonmedicinering i tablettform.

Källor:
Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta


Nyckelord: Akne