Alkohol – dricker jag för mycket?

Det finns många olika metoder och tester för utvärdering och uppföljning av alkoholkonsumtionen:

1. Fyra frågor
2. AUDIT-testet
3. Dryckesvanetestet
4. Gränser för storkonsumtion
5. Otto-mitta-applikationen
6. Socialt ansvar och alkoholkonsumtion

1. Du kan testa dig själv med fyra enkla frågor

  • Har du någonsin tänkt att du borde dricka mindre?
  • Har någon förebrått dig för ditt drickande?
  • Har du någonsin känt skuld för ditt drickande?
  • Har du någonsin tagit en återställare?

Om du svarade ja på någon av frågorna kan alkohol vara ett problem för dig.

2. WHO:s AUDIT-test omfattar 10 frågor och ger en mångsidig bild av risker och skadliga effekter som drickandet eventuellt förknippas med, eller alternativt berättar testet att inga problem är i sikte i den närmaste framtiden. Det totala antalet poäng beskriver den allmänna risknivån. Dessutom ger svaren på de enskilda frågorna en mera detaljerad bild av vilka drag i drickandet det är bra att fästa uppmärksamhet vid.

Om du fick 8 poäng eller fler i AUDIT-testet, ska du stanna upp och fundera på din alkoholkonsumtion och ändra dina dryckesvanor.

3. Dryckesvanetestet är mera omfattande än AUDIT-testet och innehåller 22 frågor. Den skräddarsydda responsen på testet ger information bl.a. om upptaget, förbränningen och årsförbrukningen av alkohol.

4. Gränser för storkonsumtion
Bedöm ärligt hur mycket alkohol du konsumerar på en vecka och jämför resultatet med tabellen nedan. Om din genomsnittliga alkoholkonsumtion kontinuerligt överskrider gränserna för storkonsumtion vid vecko- eller engångskonsumtion, är du en storkonsument och alkohol utgör en risk för din hälsa.

Alkohol kan orsaka skador redan vid betydligt mindre konsumtion.

 

MÄN

KVINNOR

Nedre gräns för
STORKONSUMTION
av alkohol

24 portioner i veckan
= 24 flaskor mellanöl eller
= 3 1/2 flaskor svagt vin eller
= 1 3/4 flaskor sprit

16 portioner i veckan
= 16 flaskor mellanöl eller
= 2 1/3 flaskor svagt vin eller
= 1 1/5 flaskor sprit

Övre gräns för
ENGÅNGSKONSUMTION

7 portioner åt gången
= 7 flaskor mellanöl eller
= 1 flaska svagt vin eller
= 1/2 flaska sprit

5 portioner åt gången
= 5 flaskor mellanöl eller
= 2/3 flaskor svagt vin eller
= 1/3 flaska sprit

5. EHYT rf har applikationen OttoMitta för uppföljning av alkoholkonsumtionen för iPhone och Android-telefoner.

6. Pressar jag andra att dricka? 10 personliga frågor om socialt ansvar och alkohol (på finska).

Mer information
- http://www.paihdelinkki.fi/sv/tester-och-matarn
- Terveyskirjasto Alkoholi ja terveys

Artikeln skrevs av:
Kristina Kunttu 26.11.2013


Nyckelord: Audit, Alkohol, Alkoholproblem, Alkoholtester, Dryckesvanetest, Storkonsumtion