Laktosintolerans

Med laktosintolerans menar man de symtom som orsakas av en störning i upptagningen av laktos, eller mjölksocker som det också kallas. Denna störning kommer sig av en medfödd brist på enzymet laktas i tunntarmen. Detta gör att laktosen inte bryts ner normalt i matsmältningskanalen, utan transporteras till tjocktarmen, där tarmbakterier använder laktosen som näring. Detta orsakar i sin tur typiska symtom.

Brist på enzymet laktas förekommer hos ca en femtedel av finländarna. Ungefär hälften av dem lider av symtom varje vecka. Laktosintolerans är alltså ett ganska vanligt problem.

Symtom

Symtom på laktosintolerans är att magen sväller upp, gasbesvär, magont och diarré. Symtomen börjar ungefär 1-2 timmar efter att man har ätit. Till skillnad från celiaki förorsakar laktosintolerans inte några andra störningar i näringsupptagningen, så avmagring eller bristsjukdomarhör inte till de typiska symtomen.

Diagnos

Man kan själv misstänka laktosintolerans på basis av de typiska symtomen. I hemförhållanden kan man säkerställa detta genom att följa en helt laktosfri diet i 2-3 veckor och efter det börja ta med laktos i dieten igen. Om man på detta sätt konstaterar att kroppen inte tål laktos, är det inte nödvändigt för vuxna att låta göra vidare prover eller pröva alternativa diagnosmetoder. Om symtomen är kraftiga, eller om man inte blir symtomfri under den laktosfria provperiodensymtom, går det att diagnostisera laktosintolerans genom laboratorieprover. Genom dessa prover mäter man hur laktosen upptas, och på basis av de symtom som uppkommer under eller efter proven kan man sedan diagnostisera laktosintolerans. Man använder också genprov för att fastställa om det förekommer funktionsstörningar i laktasenzymet.

Eftersom laktosintoleras i sig inte är farligt rekommenderas det att man prövar laktosfri diet hemma. Ur en praktisk synpunkt är det mest väsentliga med denna magåkomma att utreda om man får symtom av att använda laktos, och om dessa symtom försvinner genom en laktosfri diet.

Behandling

Då man minskar laktosintaget minskar också symtomen. Det är bäst att följa en helt laktosfri diet under 2-3 veckor och efter det pröva att gradvis återinföra mjölkprodukter. Laktostoleransen är väldigt individuell, och det gäller att pröva sig fram för att veta vad man tål. Laktos används som tillsatssämne i många mediciner, men det är bra att veta att det realistiskt sett är väldigt ovanligt att så små mängder laktos skulle orsaka symtom.

Slutligen...

Laktosintolerans är ett vanligt problem speciellt hos den vuxna befolkningen, och den förorsakar pinsamma symtom för många. Den skadar ändå inte organismen, och ökar inte heller riskan för andra sjukdomar. Att avvika från dieten gör ingen annan skada än att symtomen ökar, så det finns inget skäl för absoluta förbud, som t.ex. vid celiaki. Om symtomen inte lugnar sig genom att ändra på dieten, kan det vara bäst att vända sig till en läkare för en noggrannare undersökning.

ML Emma Virkki ( och ML Johanna Castrén)

Källor: YKT (Duodecim)