Avgiftsbelagda intyg och utlåtanden

Avgiftsbelagda intyg och utlåtanden, 28 euro

 • Läkarutlåtande om behandling (läkemedel som omfattas av specialersättning eller kliniska läkemedel)
 • Läkarutlåtande om behov av rehabilitering
 • Läkarutlåtande om arbetsförmåga (rehabiliteringsstöd eller sjukpension)
 • Läkarutlåtande för rättegång
 • Läkarutlåtande för militärmyndigheterna
 • C-läkarutlåtande skrivet av allmän- eller specialistläkare
 • Läkarutlåtande för visum (omfattar nödvändiga undersökningar)

Avgiftsbelagda utlåtanden, 70 euro

 • E-läkarutlåtande för försäkringsbolag

Följande intyg skrivs inte

 • Körkortsintyg
 • Intyg för sökande av tjänst eller anställning
 • Intyg för sport eller fritidsintressen
 • Intyg över nedsatt skattebetalningsförmåga
 • HIV- eller andra liknande intyg för andra ändamål