Avgiftsbelagda tjänster

Förutom behandlingen omfattar besökstiden även sparande av patientdokument och förberedelser för nästa patient.

Besök hos specialistläkare
(gäller inte besök hos psykiater)

24 €  
Besök hos tandläkare/specialtandläkare
över 10 min - högst 20 min
18 €  
     
Besök hos tandläkare/specialtandläkare
över 20 min - högst 40 min
26 €  
     
Besök hos tandläkare/specialtandläkare
över 40 min
32 €  
     
Besök som inte avbokats 35 €  

 Avgiftsbelagda intyg och utlåtanden


Observera att

Patienter som SHVS remitterar till specialistvård måste själv betala de poliklinikavgifter inom specialistvården som detta medför. Studenten också betalar tandvårdens tekniska laboratoriekostnader.

Förutom behandlingen omfattar besökstiden även sparande av patientdokument och förberedelser för nästa patient.

Du kan inte ansöka om Fpa-ersättning för SHVS:s vårdavgift.

Böteavgift för icke avbokad besökstid

Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder. Då kan någon få din tid och vårdköerna förkortas.

Du kan avboka din tid via webbadress yths.fi/sv/tider eller genom att ringa avbokningsautomaten (tfn: se verksamhetsstället).

Bötesavgiften (35 euro) för besök som inte avbokats debiteras för uteblivna besök på mottagningen, gruppbesök och undersökningsbesök, också för avgiftsfria mottagningsbesök.

SHVS skickar ut fakturor per post eller om e-faktura. Fakturor skickas på nästa vardag efter mottagningsbesöket. 

Läs mera om fakturering

 

Obs. SHVS förnyar sitt patientdatasystem. Tyvärr har ibruktagandet av det nya systemets påminnelser om mottagningstider fördröjts. Att komma till mottagningen är den studerandes ansvar också när ingen påminnelse skickas. Därför debiterar vi en bötesavgift för oanvända mottagningstider som inte avbokats.