Besvär i tuggsystemet

Tuggsystemet avser käklederna, tuggmusklerna, tänderna och närliggande vävnader. De vanligaste smärttillstånden och funktionsstörningarna i tuggsystemet är ljud från käkleden, smärta i käklederna eller tuggmusklerna, begränsad förmåga att öppna munnen och rörelsestörningar i underkäken. Övriga symtom är bl.a. huvudvärk, värk i ansiktet och öronvärk. Besvär i tuggsystemet är ofta lindriga och kräver inte alltid behandling.

Se på relaxavideo (på finska)


Läs mera

Funktionsstörningar i käksystemet (Duodecim)

Guide för tandgnisslare - när gnisslet blir ett gissel

Medvetet arbetsläge

Hantelgympa

 

Fakta

Totalt 4,5 % av alla universitetsstuderande har tuggbesvär varje dag eller varje vecka, och dessa besvär är vanligare hos kvinnor än hos män (Högskolestuderandenas hälsoundersökning 2012).

Besvären kan klassificeras som muskelrelaterade, ledrelaterade eller en kombination av dessa.

Diagnosen baserar sig på utredning av symtomen och noggrann klinisk undersökning som vid behov kompletteras med bilddiagnostiska och övriga undersökningar.

Eftersom besvären är komplexa, kräver behandlingen ofta multiprofessionellt samarbete.