laineet

Bättre studenthälsa i 60 år

Studenternas hälsovårdsstiftelse fylld 60 år 13.2.2014.

 Höjdpunkter i SHVS:s historia

1932

Föreningen för Tuberkulosens Bekämpande i Finland började utföra lungundersökningar av studenter på Hämäläisten talo.

 

 

 

 

SHVS grundas

1954

Sin nuvarande form fick Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS när Finlands Studentkårers Förbunds Hälsovårdsstiftelse utvidgade verksamheten vid Studenternas hälso- och sjukvårdsbyrå till hela landet. Tidigare hade byrån enbart varit verksam i Helsingfors.

Stiftelsekunden undertecknades 13.2.1954.

 

1966

FPA kommer med som finansiär av SHVS:s verksamhet.

 

 

 

 

1988

Kommunerna kommer med i finasieringen av SHVS:s verksamhet och i hälsovårdstationernas direktioner.

 

1990

Antalet studerande är över 100 000.
 

2011 - 2013

Kommunala avtal som tillåter pilottestning av SHVS-modellen vid yrkeshögskolor undertecknades år 2011 i Villmanstrand och Seinäjoki. År 2013 utvidgades pilottestningen av SHVS-modellen vid yrkeshögskolor till Imatra.

 

 

 

Du kan beställa SHVS:s 60-årslogo

i elektronisk form från SHVS:s kommunikation.

Se också:

historiaaffischen

 Tjänster inom studerandehälsovården