Purentaelimistön vaivat

Purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Niiden kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat mm päänsärky, kasvokipu ja korvakipu. Purentaelimistön aiheuttamat vaivat ovat usein lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa.


Tee neljän minuutin ohjattu rentoutus:


Hoito-ohjeet:  

Purentaelimistön toimintahäiriöt (Duodecim)

Purentavaivat (Hammaslääkäriliitto)

Puremalihaskivun oireet ja omahoito (Terveyskirjasto)

 

Lisätietoja:

Hampaiden narskutus eli bruksismi (Terveyskirjasto)

Purentavaivojen hoito (Hammaslääkäriliitto)

Purentakiskon käyttö (Terveysportti)

Leukajumppaohjeet (Terveysportti)

Leukanivelen kipu ja toimintahäiriöt (Webdento)

Niska– ja hartiaseudun jumppaohjeita

Faktaa

Yliopisto-opiskelijoilla viikoittaisia tai päivittäisiä purentavaivoja on 4,5%:lla, naisilla enemmän kuin miehillä (KOTT 2012).

Vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmistä johtuviin.

Diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen, jota tarvittaessa täydennetään kuvantamis- ja muilla tutkimuksilla.

Ongelmien moninaisuudesta johtuen hoito vaatii usein moniammatillista yhteistyötä.