Puheterapia

Puheterapiapalvelut ovat rajalliset ja niihin hakeudutaan yleensä yleislääkärin suosituksesta.

Puheterapiaan hakeutumisen syitä ovat ongelmat kommunikaatiossa, äänivaivat, änkytys tai artikulaatiovirheet. Puheterapian erityiskohde ovat opiskelijat, jotka ovat valmistumassa vaativiin ääniammatteihin.

Opiskelijaväestössä ongelmat ovat useimmiten toiminnallisia. Orgaanisia muutoksia äänielimistössä ei vielä ole. Hoidon painotus on ennaltaehkäisyssä, lieviinkin häiriöihin puuttuminen ehkäisee hoitotarvetta jatkossa. Hoito sisältää tietoa henkilökohtaisesta ääniergonomiasta ja ääni- ja hengitysharjoituksia, joilla pyritään uudenlaisen, kullekin yksilölle tarkoituksenmukaisen äänenkäyttötavan löytymiseen. Hoito voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Tarvittaessa puheterapeutti ohjaa asiakkaan hakeutumaan esimerkiksi hammashoitoon tai fysioterapiaan.

 

Kiireetön hoito

 

Katso, mitä Terveystietopankkimme kertoo foniatriasta ja puheterapiasta.