Kiireetön hoito

Hoitoon ohjaus tapahtuu hoidontarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisen hoidon kiireellisyyden mukaan. Ajanvaraushenkilöstö tekee hoidontarpeen arviointia ja antaa neuvontaa joko puhelimessa tai toimipisteiden potilastoimistoissa.

Jos vastaanottokäynti on tarpeen, varataan aika terveydenhuollon ammattihenkilölle. Jos käyntiä ei katsota välttämättömäksi, annetaan kotihoito-ohjeet.

 

Kiireetön hoito

Kun olet varannut ajan, saavu ajoissa vastaanotolle.
Jos et pääse tulemaan, peruuta vastaanottoaikasi.

Ajan peruutus

 

laakari