Opiskelijan parempaa terveyttä

Psykologinen neuvontajakso

YTHS:n Mielenterveydessä tilanteesi tarkempi kartoittaminen aloitetaan yleensä psykologisella neuvontajaksolla. Neuvontajakso on maksuton ensimmäistä kertaa palvelua käyttävälle ja sisältää 1-5 käyntiä psykologin tai psykiatrisen sosiaalityöntekijän vastaanotolla. Yksikin neuvontakäynti saattaa olla riittävä. Käyntiajat ja tapaamisten tiheys sovitaan erikseen.

 

Psykologisen neuvonnan tavoitteena on auttaa oman elämäntilanteen jäsentämisessä, tehdä itseä ymmärretyksi itselle, tukea muutoksissa ja kriisitilanteissa sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja.

 

Mikäli neuvontajakson keskusteluissa arvioidaan sinun tarvitsevan jatkohoitoa, sinulle kerrotaan hoitovaihtoehdoista ja ohjataan YTHS:n tai muun tahon järjestämiin palveluihin.

 

 

Kiireetön hoito