Neuvonta- ja tutkimusjakso

Neuvonnan tavoitteena on auttaa oman elämäntilanteen jäsentämisessä, lisätä itseymmärrystä, tukea muutoksissa ja kriisitilanteissa sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja. Yksikin neuvontakäynti saattaa olla riittävä.

 

Mikäli 1-5 käynnin keskusteluissa arvioidaan sinun tarvitsevan jatkohoitoa, sinulle kerrotaan hoitovaihtoehdoista ja yhdessä kanssasi tehdään suunnitelma hoidosta tai kuntoutuksesta. Tutkimusjakso voi sisältää selvitystarpeen mukaan käyntejä eri työntekijöiden luona, kuten terveydenhoitajan, yleislääkärin, psykologin tai psykiatrin.

 

 

Kiireetön hoito