Psykiatrinen tutkimus ja tarpeenmukainen hoito

Jos tarvitset lääketieteellistä hoitoa mielenterveysongelmaan, sinut ohjataan yleislääkärin tai psykiatrin vastaanotolle diagnostista arviota ja hoitosuunnitelmaa varten. Kanssasi selvitetään, minkälaisesta hoidosta todennäköisesti hyötyisit, miten hoitoa on saatavilla ja missä vaiheessa hoitojakso on järjestettävissä. Hoito saattaa sisältää lääkehoitoa ja hoidollisia yksilö- tai ryhmäkeskusteluja. Lääkehoidosta sovitaan yhteistyössä kanssasi.

Saatat tarvita myös todistuksia tai lausuntoja esimerkiksi opiskelu- ja/tai työkyvyttömyyden, lääkehoidon, kuntoutuksen tai jonkin muun asian vuoksi. Yleislääkärit ja psykiatrit selvittävät asiaa kanssasi ja laativat tarvittaessa lausunnot. Lääkärit laativat tarvittavan lähetteen, jos sinua parhaiten hyödyttävä hoito toteutuu muualla, esimerkiksi päiväsairaalassa tai psykiatrisella osastolla.

 

Kiireetön hoito