Maksuttomat todistukset ja lausunnot

YTHS:ssä hoidetaan ensisijaisesti opiskeluun liittyviä terveysongelmia. Työhön tai harrastuksiin yms. liittyvät asiat kuuluvat pääosin työterveyshuoltoon, terveyskeskukseen tai yksityissektorille.

 • Lyhyet sairauspoissaolotodistukset
 • Lääkärintodistus A sairauslomaa varten
 • Lääkärintodistus B sairaudesta (sairausvakuutuslain mukainen päiväraha)
 • Terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä tutkintokohtaisiin vaatimuksiin liittyen
 • Todistus yliopiston tai korkeakoulun määräämää pakollista harjoittelua varten
 • Todistus opintotukihakemusta varten
 • Todistus opintojen pidennystä varten
 • Todistus rokotuksen suorittamisesta
 • Aborttilausunto
 • Lausunto sterilisaatiota varten
 • Elintarviketyöntekijän todistus opiskelutarkoituksiin
 • Lääkärintodistus asevelvollisuuden palveluskelpoisuusluokasta
 • HIV-todistus opiskelutarkoituksiin
 • Muut opiskeluun tai opiskelijavaihtoon liittyvät todistukset

Seuraavia todistuksia ei kirjoiteta

 • Ajokorttitodistus
 • Todistus viran tai toimen hakua varten (T-todistus)
 • Todistus veronmaksukyvyn alentumisesta
 • Urheiluun tai vapaa-ajanharrastukseen liittyvät todistukset
 • HIV- tai muita vastaavia todistuksia muuhun kuin opiskelutarkoitukseen