Opiskelijan parempaa terveyttä

Yleisterveyden ja mielenterveyden hoitotakuu

Valtakunnallinen hoitotakuu velvoittaa myös YTHS:ää. Hoitotakuun sitovuus kiireettömän hoidon osalta ja se, että hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa aiemman kuuden kuukauden sijaan, edellyttävät, että YTHS:n sisäistä työnjakoa mielenterveyspalveluissa selkiytetään.

Jotta hoitoonpääsy kyetään turvaamaan, ohjataan kiireellistä (1 -7 vrk) tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat opiskelijat ensisijaisesti yleisterveyden puolelle terveydenhoitajien ja yleislääkärien vastaanotoille ja sieltä tarvittaessa eteenpäin. Näin on toimittu ennenkin.

Kiireettömässä hoidossa alle 23-vuotiaiden hoidontarpeen arviointi ja alkuvaiheen hoitojaksot toteutetaan ensisijaisesti mielenterveyden puolella ja yli 23-vuotiaiden yleisterveyden puolella. Tämä ikäperusteinen työnjako on keskeisintä ensikontaktin saannissa ja hoidontarpeen arvioinnissa. Vasta vastaanottokäynnillä tehdyn alkuarvioinnin pohjalta voidaan tehdä tarkempi hoitosuunnitelma. Jos opiskelijan kannalta on järkevää, toteutetaan myös itse hoito tämän jaottelun mukaisesti. Opiskelija voidaan tarvittaessa kuitenkin ohjata toisen sektorin palvelujen piiriin tai hoito voidaan toteuttaa sektorien välisenä yhteistyönä. Esimerkiksi psykoterapia - arviot ja alkuvaiheen psykoterapeuttiset hoitojaksot sekä Kelan psykoterapiakuntoutukseen ohjaaminen toteutetaan mielenterveyssektorilla.

Näiden ohjeiden soveltamisessa  saattaa olla  jonkin verran  paikkakuntakohtaisia  eroja muun muassa jonotilanteen ja yhteistyökäytäntöjen vuoksi. Pyrkimyksenämme on järjestää hoito ilman kohtuutonta jonottamista ja sisällöltään sellaisena, että se parhaiten vastaa opiskelijan tarvetta.