aseta tavoitteita ja seuraa unelmiasi

Välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä omalta elämältään haluaa. Kaikki toiveet eivät välttämättä toteudu, mutta valintatilanteissa on helpompi tehdä ratkaisuja, kun on jokin suunnitelma. Millaista elämää haluaisit elää ja mitä siihen tarvitset?

Unelmien toteuttaminen vaatii ymmärrystä siitä, millaiset arvot ohjaavat elämää. Omilla valinnoilla on mahdollista muuttaa olosuhteita ja luoda tietä toisenlaiseen arkeen.

Tavoittele tähdeksi elämääsi

Yksi parhaista keinoista saada elämäänsä järjestystä on tulla tietoisemmaksi tavoitteistaan. Aseta itsellesi mahdollisimman konkreettisia tavoitteita.

Tavoitteita on erilaisia. Niiden saavuttamisessa auttavat aikataulutus ja suunnittelu. Yritä ratkaista yksi asia kerrallaan ja sekin askel kerrallaan.

Omaan ajatteluun ja toimintaanliittyvät tavoitteet koskevat muun muassa

  • elämäntapaa ja elämänfilosofiaa
  • ammattia, koulutusta
  • taloudellisia asioita
  • fyysistä aktiivisuutta, vapaa-aikaa.

Ihmissuhteisiinliittyvät tavoitteet koskevat

  • perhettä
  • ystävyyssuhteita
  • romanttisia suhteita
  • ryhmiin sitoutumista.

Kun pääset yhdessä asiassa alkuun, jokin muukin ongelma saattaa alkaa aueta. Harjoittele tavoitteen jakamista pienempiin osiin ja seuraa, kuinka tavoitteesi toteutuu. 

Katso tarina vaativuudesta. Vaativuutta kuvataan myös sanoilla perfektionismi, täydellisyyden tavoittelu tai ylikriittisyys. Vaativuus voi piilotella joidenkin oireiden tai sairauksien takana. Sellaisia ovat mm. unettomuus, stressi, loppuun palaminen, syömishäiriöt, masennus, ahdistus, paniikkioireet tai pakko-oireet. Käsikirjoitus Gudrun Kristmannsdottir (YTHS), Aija-Mari Maunula (YTHS), Anna Malmberg-Virta (YTHS) ja Kirsi Helosuo (YTHS). Toteutus OwlHelsinki.

Ole oman elämäsi tähti

Olet oman elämäsi asiantuntija, mutta tukeakin saa pyytää ja vastaanottaa. Hyvä tukija voi olla sellainen, jolla on itsellään ollut samanlaisia pulmia. Ryhmissä voit löytää enemmän voimaa luovuuteen ja muutokseen kuin yksin työskennellessäsi.

Huomaa onnistumisesi ja myönteiset muutokset. Suhtaudu elämääsi myönteisen uteliaasti, vaikkei kaikki mene aina suunnitelman mukaan. Ota takapakit oppimiskokemuksina.

Ole kärsivällinen, rehellinen ja lempeä itsellesi, varsinkin kun muutat ajatuksiasi, tapaasi toimia ja elämäntapojasi. Muistuta itseäsi, että olet riittävän hyvä juuri nyt. Sinulla on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olet.

Pohdittavaa:
Pohdi ja arvioi, millä (nukkuminen ja lepo, liikkuminen, ruokailu, toiminta, mieliala ja tunteet, ajatukset) on ollut merkitystä tavoitteen saavuttamisessa tai asettamasi ongelman ratkaisussa?
Mitkä unelmat ovat sinulle todella tärkeitä ja mitkä sinun on mahdollista toteuttaa?

Tule pohtimaan kysymyksiä YTHS:n järjestämille Elämäntaitokursseille.
Tietoja kursseista löydät oman toimipisteesi sivulta.

 

Lue lisää:

 
 

Ota elämä haltuun – tule Elämäntaitokurssille.Lue lisää!

Nyytin Elämäntaitokurssi®