Huumeet ja terveys

Huumausaineiksi luokitellaan sellaiset kemikaalit sekä kasvit, joita käytetään lamauttavien, päihdyttävien tai harhoja tuottavien keskushermostovaikutusten vuoksi ja jotka on erikseen mainittu huumausainelaissa.

Terveyden kannalta ainakaan toistaiseksi ei mitään huumeita voida pitää turvallisina. Suomessa huumeiden käyttö, hallussapito ja kaupittelu ovat lailla kiellettyjä.

Koska huumeita käytetään niiden keskushermostovaikutusten takia, myös haitat kohdistuvat ensisijaisesti sinne. Vaikutukset ovat usein arvaamattomia.

Huumepäihtymys merkitsee erityisesti aivojen myrkytystilaa. Huumeiden aivovaikutusten takia henkilö ei kykene hallitsemaan käytöstään, käyttäytyy tilanteeseen nähden sopimattomasti, on euforinen, kärsii peloista ja ahdistuksesta, harhaluuloista tai harha-aistimuksista. Kannabis saattaa jopa provosoida psykoosin.

Keskushermostovaikutusten takia myös tajunnan taso voi heikentyä, hengitys lamaantua tai saattaa esiintyä vapinaa ja kouristuksia. Ruumiilliset oireet, kuten pahoinvointi, sydämen toiminnanhäiriöt ja verenpaineen muutokset ovat mahdollisia.

Pistämällä käytettäviin huumeisiin liittyy tietysti riski B- ja C-hepatiittiin sekä HIV-infektioon. Päihtymyksen takia tapaturma- ja itsemurhariskit kasvavat.

  

 

 

 

 

 

 

Tietoa huumeista

Huumeet (YTHS, Terveystietopankki)

Tietoa eri huumeista (THL)

Amfetamiini - Ekstaasi eli MDMA - Gamma eli GHB - Heroiini ja opiaatit - Imppaus - Kannabis - Khat - Kokaiini - Lääkkeet - LSD -Sienet